Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:61
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:33

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Primena dečjih kola i elemenata plesa u fizičkom vaspitanju
aUniverzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Učiteljski fakultet, Prizren-Leposavić, Srbija
bUniverzitet u Nišu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Srbija

e-adresanevenkazrnzevic@gmail.com, vukolakusic@gmail.com, jovana.zvrkv@gmail.com
Ključne reči: učenici; ples; dečja kola; fizičko vaspitanje; predškolski; mlađi školski uzrast
Sažetak
Dečji plesovi i narodna kola obiluju raznovrsnim bogatsvom koraka, pokreta, oblika i ritmova, a fizička aktivnost tokom njihovog izvođenja ima izuzetan značaj u smislu psihofizičih efekata na dečji organizam. Primenom elemenata plesa i dečijih kola rešavamo biološke, vaspitne i obrazovne zadatke u fizičkom vaspitanju. Najvažniji biološki zadatak je obezbeđenje pravilnog i prirodnog držanja tela, što je neophodno sa gledišta biološkog razvoja čoveka. Posebno se primenom ovih sadržaja utiče na pravilnu funkciju unutrašnjih organa, kardiovaskularnog i respiratornog sistema, što je od izuzetnog značaja za rad čitavog organizma. Dečji plesovi i narodna kola utiču pozitivno na razvoj većine motoričkih sposobnosti: koordinacije, brzine, snage, izdržljivosti, omogućavaju normalnu pokretljivost svih zglobova. To je razlog više i opravdanje da se posebna pažnja pokloni obradi elemenata plesa i dečijih kola u predškolskom i mlađem školskom uzrastu. Upoznajući osnovne karakteristike pojedinih narodnih kola, deca upoznaju tradiciju i kulturu svoga naroda. Pratnja igara pesmom ili muzičkim instrumentima, uz veliki broj ritmova i melodija, od najjednostavnijih do najsloženijih, predstavlja, takođe, blago od ogromne vrednosti sa gledišta muzičkog folklora. Osim što doprinose pravilnom formiranju organizma, doprinose i izgrađivanju ličnosti, pravilnom shvatanju odnosa među polovima i uzajamnog poštovanja.Vaspitači i učitelji treba da budu najbolji čuvari narodne tradicije i da je prenose na mlađe generacije. Nastavni sadržaji iz oblasti narodnih igara pružaju mogućnost korelacije sa drugim predmetima u mlađim razredima osnovne škole.
Reference
*** (2004) Nastavni plan i program za prvi i drugi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja. Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik, 10
Blagajac, S. (1997) Igra mi je hrana - metodika fizičkog vaspitanja dece predškolskog uzrasta. Beograd: Asocijacija Sport za sve
Bogosavljev, M. (1997) Pokretne igre u dečjem vrtiću. Novi Sad: Dragon
Đorđević, T. (1907) Srpske narodne igre. u: Etnografski zbornik, Beograd: Srpska Kraljevska akademija, knjiga prva, knjiga deveta
Elkonin, D.B. (2005) Theories of play. Journal of Russian and East European Psychology, Vol. 43, No. 2, pp. 3-89
Findak, V. (2003) Metodika telesne i zdravstvene kulture. Zagreb: Školska knjiga
Ivić, I. (1985) Iskustva iz dosadašnjih istraživanja tradicionalnih dečjih igara. Predškolsko dete, 4, str. 217-236, 259-266
Janković, L.S., Janković, D.S. (1964) Narodne igre. Beograd: Prosveta, Knjiga V
Kamenov, E.E. (1986) Igramo se, otkrivamo, stvaramo. Novi Sad: Dnevnik
Kostić, R.M. (2001) Ples, teorija i praksa / Dancing, theory and practice. Niš: Grafika 'Galeb'
Koturović, B. (1956) Narodne igre u fizičkom vaspitanju dece osnovnih škola. u: Nastava fizičkog vaspitanja, 3
Koturović, B. (1961) Ples kod dece - stilizovani. Beograd: Mlado pokolenje
Kragujević, G. (1987) Teorija i metodika fizičkog vaspitanja. Beograd: Učiteljski fakultet Beograd
Kragujević, G. (2006) Fizičko i zdravstveno vaspitanje za treći razred osnovne škole (Priručnik za učitelje. Beograd: Zavod za udžbenike
Lazarević, L.S. (1974) Audiovizuelna sredstva u sticanju motornih veština. Sportska praksa, Beograd, 1-2, str. 34
Malešević, N., Miljević, S. (1986) Igre za djecu predškolskog uzrasta i pripremnih odjeljenja osnovne škole. Sarajevo: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Mutavdžić, V. (2001) Narodni plesovi Srbije - Praktikum pedagoške prakse. Niš: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Nedeljković, M., Matić, R. (1989) Igre i aktivnosti dece do polaska u školu. Beograd: Nova prosveta
Roler-Halačev, M., Vegar, Z. (1983) Igre predškolske djece. Zagreb: Školska knjiga
Stojanović, G. (1996) Nastava muzičke kulture - od I do IV razreda osnovne škole - priručnik za učitelje i studente Učiteljskog fakulteta. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Šumanović, M., Filipović, V., Sentkiralj, G. (2005) Plesne strukture djece mlađe školske dobi. Život i škola, br. 14, str. 44
Trnavac, N.D. (1983) Dečje igre. Gornji Milanovac-Beograd: Dečije novine
Zečević, S. (1981) Srpske narodne igre - poreklo i razvoj. Beograd: Vuk Karadžić
Zrnzević, N. (2011) Metodika nastave fizičkog vaspitanja (od I do IV razreda osnovne škole). Leposavić: Učiteljski fakultet u Prizrenu-Leposavić
Zrnzević, N. (2012) Primena dopunskih vežbi u cilju povećanja aktivnosti na času fizičkog vaspitanja. u: Arsić R. [ur.] Zbornik radova Učiteljskog fakulteta u Prizrenu-Leposavić, Leposavić: Učiteljski fakultet Prizren-Leposavić, Knjiga 6, (str. 209-217)
Živanović, N., Stanković, V., Ranđelović, N., Pavlović, P. (2010) Teorija fizičke kulture. Niš: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/zrufpl1408243Z
objavljen u SCIndeksu: 10.05.2015.

Povezani članci

Nema povezanih članaka