Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:21
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:16

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2014, vol. 8, br. 2, str. 129-135
Posturalni status dece predškolskog uzrasta na teritoriji Novog Sada
aUniverzitet Educons, Fakultet za sport i turizam, Novi Sad
bKarate klub ,,Hajken', Kikinda

e-adresaromana.romanov@tims.edu.rs, dusan.stupar@tims.edu.rs, bojan.medjedovic@tims.edu.rs, dejan_brkin@yahoo.com
Sažetak
Na teritoriji Novog Sada sprovedeno je istraživanje u predškolskim ustanovama 'Radosno detinjstvo'' na uzorku od 423 ispitanika oba pola, uzrasta šest i sedam godina. Predmet ovog rada predstavljaju posturalni poremećaji kičmenog stuba u sagitalnoj i frontalnoj ravni, kao i status stopala. Cilj istraživanja je da se utvrdi učestalost poremećaja posturalnog statusa kičmenog stuba (kifotično, lordotično i skoliotično loše držanje) i odstupanje od normalnog statusa stopala, te analiza razlika u odnosu na polni dimorfizam. Status stopala utvrđen je metodom kompjuterizovane digitalizovane podografije - aparatom Pedikom, a procena posturalnog statusa kičmenog stuba vršen je SpineScan portabl uređajem. Podaci su obrađeni prema frekvenciji pojavljivanja za procenu kičmenog statusa, statusa stopala, odnosno po polu. Značajnost razlike u odnosu na pol utvrđena je Hi-kvadrat testom. Rezultati ukazuju na to da je u ispitivanoj populaciji najzastupljenije lordotično loše držanje, 41,31% kod ispitanika i 36,66% kod ispitanica. Statistički značajna razlika, u odnosu na polni dimorfizam, ustanovljena je za parametar skoliotično loše držanje (p=0,008). Kada je reč o odstupanju od normalnog statusa stopala, kod ispitivane populacije, spušteno stopalo I stepena zastupljeno sa 43,23%, spušteno stopalo II stepena zastupljeno sa 16,66%, a izdubljeno stopalo zastupljeno sa 10,16%. Kvantitativni rezultati istraživanja ukazuju na potrebu primene korektivne gimnastike u cilju korekcije, ali i prevencije posturalnih poremećaja uvođenjem iste kao svakodnevne usmerene aktivnosti predškolske populacije.
Reference
Cvetković, N., Perić, D. (2009) Effects of specific games directed at the prevention of flat feet in pre-school children. Sport-Science & Practice, 1(1): 45-5
Demeši, D.Č., Mikov, A. (2012) Posturalni status dece predškolskog i ranog školskog uzrasta. u: Zbornik radova 12 kongres Fizijatara Srbije sa međunarodnim učešćem 'Metodološki pristupi - rezultati i dileme u rehabilitaciji', Vrnjačka Banja, : 65-69
Đorđić, V. (2007) Posturalni status predškolske dece. u: Bala G. [ur.] Antropološke karakteristike i sposobnosti predškolske dece, Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, 153-199
Filo, O., Schechtmann, A., Ovadia, D., Fishkin, M., Wientroub, S. (2009) Efficient school screening for idiopathic scoliosis applying SpineScan. Orthopaedic proceedings: A supplement to the bone & joint journal, 91-B no. SUP III 433
Kaplan, Y., Barak, Y., Spieler, N. (2009) Intertester Reliability of Spinal Range of Movement Using the SpineScanTM measuring Device. u: Annual Meeting of the Israel Orthopaedic Association (29th), Israel, 110
Lafond, D., Descarreaux, M., Normand, M.C., Harrison, D.E. (2007) Postural development in school children: A cross-sectional study. Chiropra Osteopat, (4): 15-21
Mcevoy, M.P., Grimmer, K. (2005) Reliability of upright posture measurements in primary school children. BMC musculoskeletal disorders, 6: 35
Mihajlović, I., Smajić, M., Sente, J. (2010) Učestalost deformiteta stopala kod devojčica predškolskog uzrasta. Vojnosanitetski pregled, vol. 67, br. 11, str. 928-932
Milošević, Z., Obradović, B. (2008) Posturalni status dece novosadskih predškolskih ustanova uzrasta 7 godina. Glasnik Antropološkog društva Srbije, br. 43, str. 301-309
Obradović, B., Milošević, Z. (2008) Posturalni status dece novosadskih predškolskih ustanova uzrasta 6 godina. Glasnik Antropološkog društva Srbije, br. 43, str. 310-318
Popova-Ramova, E., Lazović, M., Poposka, A. (2010) Tretman deformiteta kičme tri dimenzionalnim metodom Schrot. u: Lazović M. [ur.] Zbornik radova sa 10. kongresa fizijatara Srbije sa međunarodnim učešćem, Kladovo: Udruženje fizijatara Srbije, : 270-274
Protić-Gava, B., Krneta, Ž. (2010) Posturalni status dece mlađeg školskog uzrasta četiri okruga Vojvodine. Glasnik Antropološkog društva Srbije, br. 45, str. 375-383
Sabo, E. (2006) Posturalni status dece predškolskog uzrasta na teritoriji AP Vojvodine. Fizička kultura, vol. 60, br. 2, str. 157-164
Savić, K., Demeši, Č. (2006) Loše držanje tela i deformiteti kičmenog stuba u razvojnom dobu. u: Edukativni seminar - Ortopedski problemi u pedijatriji, Novi Sad: Medicinski fakultet, : 18-25
Simov, S.B., Minić, S.M., Stojanović, D.O. (2011) Učestalost pojave lošeg držanja tela i ravnih stopala kod dece predškolskog uzrasta. Apollinem medicum et aesculapium, vol. 9, br. 2, str. 5-8
Tot, J. (2001) Posturalni status dece predškolskog uzrasta u Novom Sadu. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture, Diplomski rad
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: originalan članak
DOI: 10.5937/timsact8-5000
objavljen u SCIndeksu: 22.10.2014.
metod recenzije: dvostruko anoniman