Metrika

  • citati u SCIndeksu: [7]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2003, vol. 53, br. 2, str. 27-33
Sistemi održavanja turbomlaznih motora
Vojnotehnički institut - VTI, Beograd
Sažetak
Razmatraju se sistemi održavanja turbomlaznih motora vojnih i civilnih vazduhoplova. Pored tradicionalnih višedecenijskih procedura koje su doživele svoj puni razvoj i primenu, objašnjen je savremeniji, danas opšte prihvaćen koncept održavanja prema stanju. Posebno su istaknute prednosti ovog koncepta, koji se bazira na stalnom praćenju određenih parametara tokom leta.
Reference
Adamović, Ž. (1998) Tehnologija održavanja. Zrenjanin: Tehnički fakultet 'Mihajlo Pupin'
Adamović, Ž. (2000) Tehnička dijagnostika. Beograd: OMO
Azzam, H., Andrew, M. (1995) A modular intelligent data administration approach for helicopter health and usage monitoring systems. Proc. Insts Mech Engrs, vol. 209
Barrett, J.W., Rembold, P.J., Burcham, W.F., Myers, P.L. (1983) Digital Electronic Engine Control System: F-15 flight test. Journal Aircraft, vol. 20, br. 2
Bulatović, M. (2001) Model ekspertnog sistema za predviđanje i sprečavanje otkaza metodom inkorporacije. u: DQM konferencija upravljanje održavanjem (4), Vrnjačka Banja, 15-16.mart, zbornik radova
Harman, P., King, D. (1985) Expert systems: Artificial intelligence in business. New York, itd: Wiley
Howard, A.W., Robert, T.C., Gene, B. (1995) An application of model-based reasoning to gas turbine diagnostics. AI Magazine, Winter
Ivanović, N., Gračner, Z., Ivanović, P., Kalanović, V. (2001) Razvoj novog metoda monitoringa i dijagnostike stanja za koncept proaktivnog održavanja hidrauličkih i pneumatičkih (HIP) sistema na osnovama višedimenzionalnih istraživanja. u: DQM konferencija upravljanje održavanjem (4), Vrnjačka Banja, 15-16 mart, zbornik radova
Losch, J. (2000) Der neue Sea King. Soldat und Technik, str. 608-610, September
Monsen, P.T., Dzwonczyk, M., Manolokas, E.S. (1995) Analog neural network-based helicopter gearbox health monitoring system. Journal of the Acoustical Society of America, vol. 98, str. 3235-3249, Dec
Parsaye, K., Chignell, M. (1988) Expert systems for experts. New York: John Wiley & Sons
Siladić, M., Komljenović, Đ., Milosavljević, D. (1995) Jedan primer uvođenja koncepta za održavanje prema stanju turboventilatorskog motora na borbenom avionu. u: Međunarodni naučno-stručni skup Vazduhoplovstvo 95, Zbornik radova, 14-15. decembar, Beograd, C-22 - C-27
Simić, V. (1995) Praćenje stanja avionskih mlaznih motora. u: Međunarodni naučno-stručni skup Vazduhoplovstvo 95, Zbornik radova, 14-15. decembar, Beograd, C-46 - C-51
Soušek, B. (1989) Neural and concurrent real-time systems. New York: John Wiley & Sons
Stoiljković, Lj., Stojanović, N., Stoiljković, V. (1996) Projektovanje hibridnih inteligentnih sistema. u: Jupiter konferencija (22), Beograd, februar, Beograd: Mašinski fakultet, str. 1.51-1.60
Vučković, M., Todorović, J. (1995) Uticaj režima korišćenja vazduhoplova na proces njegovog održavanja u civilnom aerotransportu. u: Međunarodni naučno-stručni skup Vazduhoplovstvo 95, Zbornik radova, 14-15. decembar, Beograd, D-42 - D-47
Vučković, M. (1997) Uloga ljudskih faktora u održavanju vazduhoplova. u: Međunarodni naučno-stručni skup Vazduhoplovstvo 97, Zbornik radova, 11-12. decembar, Beograd, E-57 - E-62
Vujić, D. (1997) Prilog elektronskom upravljanju turbomlaznim motorima. u: Vazduhoplovstvo '97, Međunarodni naučno-stručni skup, Beograd, 11-12 decembar, zbornik radova, str. C43-C48
Vujić, D. (1998) Osnovni koncept sistema elektronskog upravljanja turbomlaznim motorima. Naučno-tehnički pregled, vol. 48, br. 5, str. 39-44
Vujić, D. (1998) Uticaj konfiguracije elektronskih sistema upravljanja na pouzdanost i održavanje turbomlaznih motora. u: SYM-OP-IS '98, (XXV) Jubilarni jugoslovenski simpozijum o operacionim istraživanjima, Herceg Novi, 21-24. sep., zbornik radova, str. 531-534
Vujić, D. (2001) Inteligentni dijagnostički sistemi i njihova primena u vazduhoplovstvu. u: Seminar Tehnička dijagnostika, 26-27. april, Donji Milanovac
Vujić, D. (2003) Sistemi održavanja u vazduhoplovstvu. u: Majski skup održavalaca (XXVI), Niška Banja, 28-29. maj, zbornik radova, str. 17-28
Vujić, D., Cvijović, S. (1998) Savremeni koncept termičkog održavanja automatskih elektronskih sistema primenjenih u vazduhoplovstvu. u: Jugoslovenski majski skup, Održavanje tehničkih sistema (XXIII), 20-22. maja, Kragujevac, Zbornik radova, str. 817-822
Vujić, D. (1998) Koncept digitalnog elektronskog upravljanja turbomlaznim motorima. u: Konferencija ETRAN-a (XLII), Vrnjačka Banja, 2-5. juna, Zbornik radova, sveska 1, str. 339-342
Vujić, D. (1999) Arhitektura mikroprocesorskog sistema upravljanja turbomlaznim motorima. u: XLIII konferencija ETRAN-a, Zlatibor, 20-22. septembar, zbornik radova
Živaljević, M., Duboka, Č. (1995) Održavanje borbenih aviona n funkciji obezbeđenja potrebne pouzdanosti i operativne gotovosti. u: Međunarodni naučno-stručni skup Vazduhoplovstvo 95, Zbornik radova, 14-15. decembar, Beograd, D-30 - D-35
Živaljević, M., Bečejski-Vujaklija, D. (2000) Integrisani informacioni sistem za održavanje borbenih vazduhoplova. Vojnotehnički glasnik, vol. 48, br. 4-5, str. 409-416
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 16.06.2008.

Povezani članci

Tehnička dijagnostika (2002)
Inteligentni dijagnostički sistemi i njihova primena u vazduhoplovstvu
Vujić Dragoljub, i dr.

Tehnička dijagnostika (2002)
Dijagnostički sistem turbomlaznog motora
Vujić Dragoljub

Tehnička dijagnostika (2003)
Sofisticirani dijagnostički sistemi u vazduhoplovstvu
Vujić Dragoljub

prikaži sve [45]