Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2007, vol. 57, br. 3-4, str. 83-86
Eksperimentalni rezultati merenja aerodinamičkih derivativa stabilnosti u subsoničnoj oblasti brzina u aerotunelu T-38 prinudnim oscilacijama
Vojnotehnički institut - VTI, Beograd
Sažetak
Prikazani su rezultati eksperimentalnog određivanja direktnog derivativa stabilnosti u valjanju u subsoničnoj oblasti brzina. U aerotunelu T-38 primenjuje se metoda krutih prinudnih oscilacija [1-4]. Aerotunelska ispitivanja urađena su za dva modela: Modified Basic Finner model (MBFM) i model rakete razvijene u VTI (BUMBAR) [5,8]. Ispitivanja su urađena na Mahovom broju 0.6 za model MBFM i na Mahovim brojevima 0.2, 0.4, 0.6 za model BUMBAR-a. Dobijeni rezultati upoređeni su sa izračunatim vrednostima koeficijenta prigušenja u valjanju pomoću poluempirijske metode "DMAC" [6] a za MBFM model i sa rezultatima dobijenim u AEDC aerotunelu [7].
Reference
Anastasijević, Z. (2007) Prilog novim metodama merenja aerodinamičkih derivativa stabilnosti u aerotunelima. Beograd: Vojna akademija, Doctoral dissertation
Anastasijević, Z., Marinkoviski, D., Samardžić, M. (2001) Merenje aerodinamičkih derivativa stabilnosti u aerotunelima. Naučno-tehnička informacija VTI, Beograd, br. 1
Beyers, M.E. (1983) Subsonic roll oscillation experiments on the standard dynamic model. u: AIAA atmospheric flight mechanics conference, National Research Council of Canada, Ontario, Canada
Elfstrom, G.M., Medved, B. (1986) The Yugoslav 1.5m trisonic blowdown wind tunnel. AIAA, Paper 86-0746-CP
Janjikopanji, G. (1992) Laboratorijska ispitivanja uređaja za merenje derivativa stabilnosti u valjanju za aerotunela. Beograd: VTI, T-38 V3-2684-I-EA
Orlik-Ruckeman, K.J. (1978) Techniques for dynamic stability testing in wind tunnels. Agard, cpp-235, May
Samardžić, M. (2004) Merenje prigušenja u valjanju na modelu BUMBAR u aerotunelu T-38. Beograd: VTI, V3 2849-I-025, Septembar
Samardžić, M. (2007) Istraživanje uticaja na tačnost merenja aerodinamičkih derivativa stabilnosti u aerotunelu T-38. Beograd: Mašinski fakultet, M. A. examination
Samardžić, M., Marinkoviski, D. (2006) Testing of MBFM calibration model in the T-38 wind tunnel. Beograd: VTI, Study number V3-2916-I-025, August
Stojković, S., Ćurčin, M. (1997) Semi-empirical methods for calculating aerodynamic coefficients. Beograd: VTI
Uselton, B.L., Jenke, L.M. (1977) Experimental missile pitch and roll-damping characteristics at large angles of attack. Arnold Air Force Station Tennessee, vol. 14 April, br. 4, ARO, Inc
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 06.10.2008.