Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2010, vol. 7, br. 16, str. 53-64
Brave (new) word revisited - kretanje (razlike) u (dis)kontinuitetu - apokalipsa bez poslanika?
Univerzitet u Kragujevcu, Filološko-umetnički fakultet

e-adresagazeboster@gmail.com
Sažetak
U radu se razmatraju one postavke (post)modernističkog teorijskog horizonta koje isti utemeljuju kao kompilovani teorijski totalitet. Preispitivanjem navedenih postavki, te i granica (post)moderniteta, pokreću se pitanja postojanja i osmišljavanja, kako reči literature, tako i pojma subjekta, odnosno priče, da bi se u završnom poglavlju preispitale osnovne hipoteze rada: kretanja razlike u (dis)kontinuitetu, pojmovi apokalipse i poslanika, kao i sprega između književnosti, stvaralaštva i života.
Reference
Basara, S. (2008) Drvo istorije. Beograd: Službeni glasnik
Batler, Dž. (2007) Kontigentni temelji - feminizam i pitanje postmodernizma. u: Šejla Benhabib, i dr [ur.] Feministička sporenja - filozofska razmena, Beograd: Beogradski krug
Derida, Ž. (1990) Struktura, znak i igra u diskursu humanističkih nauka. u: Derida Žak [ur.] Bela mitologija, Novi Sad: Bratstvo-jedinstvo
Džejmson, F. (1974) Marksizam i forma. Beograd: Nolit
Džejmson, F. (1984) Političko nesvesno - pripovedanje kao društveno-simbolični čin. Beograd: Rad, preveo Dušan Puhalo
Fuko, M. (2007) Poredak diskursa - pristupno predavanje na Kolež de Fransu. Loznica: Karpos
Hačion, L. (1999) Poetika postmodernizma - istorija, teorija, fikcija. Novi Sad: Svetovi
Haksli, O. (1980) Divni novi svijet. Zagreb: August Cesarec, prevod Vlada Stojiljković
Jameson, F. (1991) Postmodernism, or the cultural logic of late capitalism. Durham, itd: Duke University Press
Riker, P. (2004) Sopstvo kao drugi. Beograd: Službeni list SCG
Rolan, B. (1975) Zadovoljstvo u tekstu. Niš: Gradina
Sloterdijk, P. (1983) Kritika ciničkoga uma. Zagreb: Globus
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: naučna polemika
objavljen u SCIndeksu: 02.03.2011.

Povezani članci

Nasleđe Kragujevac (2009)
Velika priča i pobuna u Zemlji čarobnjaka iz Oza
Teodorović Jasmina, i dr.

Nasleđe Kragujevac (2011)
Politike srpskog postmodernizma
Bošković Dragan B.

Nasleđe Kragujevac (2013)
Propadljivo, žensko telo
Petrović Aleksandra M.

prikaži sve [39]