Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2011, vol. 8, br. 20, str. 23-35
Arhitektonski postmoderni svet i povratak gradovima od stakla
Univerzitet u Kragujevcu, Filološko-umetnički fakultet
Projekat:
Društvene krize i savremena srpska književnost i kultura: nacionalni, regionalni, evropski i globalni okvir (MPNTR - 178018)

Ključne reči: semiotička 'realnost'; arhitektonske i tekstualne mreže; megalopolis; antropologija
Sažetak
Rad se bavi analizom literarne reprezentacije Njujorka koju je Pol Oster ponudio u svom romanu Njujorška trilogija sa stanovišta teorijskih postavki Fredrika Džejmsona, Mišela Fukoa, Žana Bodrijara i Valtera Benjamina. Posmatrajući savremeni megalopolis, bilo realni bilo fikcionalni, kroz prizmu dijalektičkih odnosa, u kontekstu konceptualizacije, te i tekstualizacije arhitektonskog prostora, postmodernih idiosinkratičkih kodova, procesa proizvodnje znakova, kompresije vremena-prostora, diskurzivnog označavanja, fantazmagorije i heterotopije, rad nastoji da predstavi Njujork, ali i bilo koju drugu savremenu metropolu, kao metaforu egzistencijalnog stanja humanog subjekta opterećenog osećajem iskonskog nepripadanja, dezorijentacije i lakanovskog gubitka/nedostatka. Rad, takođe, nastoji da utvrdi u kojoj meri i teorija i fikcija subjektu nude mogućnost izbavljenja iz ovako konstituisane arhitektonsko fikcionalne mreže.
Reference
Auster, P. (1992) Moon palace. London: Faber and Faber, 298
Auster, P. (1989) The New York Trilogy. London: Faber and Faber
Baudrillard, J. (1989) America. London - New York: Verso Books, Trans. Chris Turner
Baudrillard, J. (1994) Simulation and simulacra. The University of Michigan Press, Trans. Sheila Faria Glasser
Baudrillard, J. (1993) Symbolic exchange & death. London: Sage Publications
Benjamin, W. (1999) The Arcades project. Harvard University Press, Trans. Howard Eiland and Kevin
Foucault, M. (1984) Of other spaces. French journal Architecture /Mouvement/ Continuité, trans. by Jay Miskowiec
Foucault, M. (1995) Discipline and punish: The birth of the prison. New York: Vintage Books
Geertz, C. (1973) The interpretation of cultures. New York: Basic Books
Geertz, C. (1988) Works and lives: The anthropologist as author. Stanford: Stanford University Press
Jameson, F. (1998) The cultural turn: Selected writings on the postmodernism, 1983-1998. London-New York: Verso
Jameson, F. (1991) Postmodernism, or the cultural logic of late capitalism. Durham: Duke University Press
Sloterdijk, P. (1987) Critique of cynical reason. Minneapolis, itd: University of Minnesota Press
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: prethodno saopštenje
objavljen u SCIndeksu: 29.02.2012.

Povezani članci

Sociologija (1998)
Postmodernizam, antropologija i zdrav razum
Bošković Aleksandar

Sociološki pregled (2015)
Prakse, moć, prostor
Ristić Dušan, i dr.

Kultura (2010)
Interpretacija kulturnog nasleđa u virtuelnoj realnosti
Ćirić Ivana

prikaži sve [42]