Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:39
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:32

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2015, vol. 12, br. 1, str. 9-14
Gojaznost kod školske dece kao faktor rizika po zdravlje
aZavod za javno zdravlje Ćuprija 'Pomoravlje', Ćuprija
bInternacionalni univerzitet Brčko, Brčko Distrikt, BiH
cUniverzitet u Kragujevcu, Medicinski fakultet

e-adresavladanvl@yahoo.com
Sažetak
Cilj. Studija je imala za cilj da utvrdi da li postoji oštećenje zdravlja kod školske dece i adolescenata sa povećanom telesnom masom a koja su različitog uzrasta. Metode. U studiji dizajna preseka uključena su deca koja su svrstana u tri grupe: od I-IV razreda, od V-VIII i srednjoškolce. Neinvazivnim fizikalnim pregledom određeni su studijski parametri a uzeti su uzorci krvi za laboratorijske analize. Određen je stepen uhranjenosti putem izračunavanja indeksa telesne mase (BMI), vrednosti krvnog pritiska, procenat masti u organizmu (Deurenbergova formula), holesterol i trigliceridi. Podaci su analizirani metodama deskriptivne statistike i testiranja hipoteze, uz p≤0.05. Rezultati. U studiji je bilo 10 dečaka i 30 devojčica, dobi 13.1+-2.8 godina (srednja vrednost, SD), sa vrednostima sistolnog krvnog pritiska 118.8+-14.1 mmHg i dijastolnog krvnog pritiska 78.5±5.5 mmHg, serumskog holesterola 4.48+-0.72 mmol/L i triglicerida 1.26+-0.71 mmom/L i indeks telesne mase-ITM 30.72±4.68 kg/m2. Normalno uhranjenih je bilo 4 (10%), dece sa prekomenom telesnom masom 14 (35%), gojaznih I stepena 13 (32.5%), gojaznih II stepena 7 (17.5%), gojaznih III stepena 2 (5%) a prosečni udeo masnog tkiva u telu je bio 38.0+-6.1%. ITM je bio značajno veći kod dece starijeg školskog uzrasta i srednjoškolaca nego kod dece u mlađim razredima osnovne škole (p=0.006) i značajno je korelirao sa uzrastom, sistolnim i dijastolnim pritiskom i vrednostima triglicerida u krvi (p<0.05). Zaključak. Aktuelni status uhranjenosti dece uključene u studiju predstavlja značajan rizik od razvoja bolesti, kao što su kardiovaskularne (npr. hipertenzija) i oboljenja metabolizma (npr. metabolički sindrom).
Reference
*** (2004) Gojaznost-nacionalni vodič za lekare u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Beograd: Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, Republička stručna komisija za izradu i implementaciju vodiča u kliničkoj praksi, www.zdravlje.gov.rs/downloads/2008/Sa%20Zdravlja/dokumenta/Vodici/ GOJAZNOST.pdf
*** (2000) Obesity: Preventing and managing the global epidemic: Report of a WHO consultation. Geneva: World Health Organization, WHO Technical Report Series 894
*** (2010) Growth charts. Atalanta: Centers for Disease Control and Prevention, http://www.cdc.gov/growthcharts/index.htm
*** (2015) About BMI for children and teens. Atalanta: Centers for Disease Control and Prevention, http://www.cdc.gov/healthyweight/assessing/bmi/childrens_bmi/ about_childrens_bmi.html
*** (2012) Health, United States, 2011: With special features on socioeconomic status and health. Hyattsville: National Center for Health Statistics-Department of Health and Human Services
*** (2010) The surgeon general’s vision for a healthy and fit nation. Rockville: U.S. Department of Health and Human Services-Office of the Surgeon General
Bogdanović, R. (2010) Evropske smernice za prevenciju, dijagnozu i terapiju visokog krvnog pritiska kode dece i adolescenata. Beograd: Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije 'Dr Vukan Čupić'
Bukara-Radujković, G., Zdravković, D. (2008) Determinants of body mass index in children and adolescents. Srpski arhiv za celokupno lekarstvo, vol. 136, br. 1-2, str. 22-27
Cvetković, M., Stojanović, D., Jelenković, B., Vasić, B. (2014) Pojedine determinate stepena uhranjenosti dečaka i devojčica pred upis u školu i u periodu adolescencije (u 7, 14 i 17. godini) generacije rođene 1996. godine u Zaječaru. Timočki medicinski glasnik, vol. 39, br. 2, str. 78-84
Daniels, S.R. (2005) Overweight in Children and Adolescents: Pathophysiology, Consequences, Prevention, and Treatment. Circulation, 111(15): 1999-2012
Deurenberg, P., Weststrate, J.A., Seidell, J.C. (1991) Body mass index as a measure of body fatness: age- and sex-specific prediction formulas. British Journal of Nutrition, 65(02): 105
Đokić, Z. (2014) Procena fizičke aktivnosti učenika uzrasta 11 godina. TIMS. Acta, vol. 8, br. 1, str. 61-69
Gec, P.M. (2000) Neki nutritivni aspekti od znacaja za ishranjenost dece. Subotica: Zavod za zaštitu zdravlja
Going, S.B., Lohman, T.G., Cussler, E.C., Williams, D.P., Morrison, J.A., Horn, P.S. (2011) Percent Body Fat and Chronic Disease Risk Factors in U.S. Children and Youth. American Journal of Preventive Medicine, 41(4): S77-S86
Haslam, D.W., James, W., Philip, T. (2005) Obesity. Lancet, 366(9492): 1197-209
Jevtović, I.M. (2002) Medicinska statistika. Kragujevac: Medicinski fakultet
Jong-Hyuck, K., Wi-Young, S. (2013) Association of smoking frequency and cigarette consumption with obesity in Korean adolescents. Bratislava Medical Journal, 113(10): 599-603
Kim, J.H., Shim, K.W., Yoon, Y.S., Lee, S.Y., Kim, S.S., Oh, S.W. (2012) Cigarette Smoking Increases Abdominal and Visceral Obesity but Not Overall Fatness: An Observational Study. PLoS ONE, 7(9): e45815
Kimm, S.Y.S., Obarzanek, E. (2002) Childhood Obesity: A New Pandemic of the New Millennium. Pediatrics, 110(5): 1003-1007
Kisić-Tepavčević, D., Jovanović, N., Kisić, V., Nalić, D., Repčić, M., Popović, A., Pekmezović, T. (2008) Prevalencija gojaznosti u uzorku dece školskog uzrasta u Beogradu. Srpski arhiv za celokupno lekarstvo, vol. 136, br. 11-12, str. 621-624
Marković, S., Igrutinović, Z., Kostić, G., Vuletić, B. (2008) Stanje uhranjenosti i mogući činioci etiopatogeneze gojaznosti kod školske dece. Medicinski časopis, 42(1): 7-14
McCarthy, H.D., Cole, T.J., Fry, T., Jebb, S.A., Prentice, A.M. (2006) Body fat reference curves for children. International journal of obesity, 30(4): 598-602
Milosavljević, M., Radovanović, S., Kocić, S., Vasić, M., Milovanović, N. (2011) Konzumiranje cigareta kod srednjoškolske omladine u gradu Kragujevcu. Medicinski časopis, vol. 45, br. 3, str. 16-20
Mulassi, A. (2012) Smoking, alcohol consumption and obesity in a social network of adolescents attending school in the city of Lobos, Buenos Aires. Archivos Argentinos de Pediatria, 110(6): 473-482
Ogden, C.L., Flegal, K.M., Carrol, M.D., Jonhson, C.L. (2002) Prevalence and trends in overweight among US children and adolescents, 1999-2000. JAMA, 288:1728-32
Ogden, C.L., Carroll, M.D., Kit, B.K., Flegal, K.M. (2014) Prevalence of Childhood and Adult Obesity in the United States, 2011-2012. JAMA, 311(8): 806
Peco-Antić, A. (2009) Arterijska hipertenzija gojazne dece i adolescenata. Srpski arhiv za celokupno lekarstvo, vol. 137, br. 1-2, str. 91-97
Simeunović, S., Nedeljković, S., Milinčić, Ž., Vukotić, M., Novaković, I., Majkić-Singh, N., Nikolić, D., Risimić, D., Simeunović, D., Petronić, I., Radlović, V. (2011) Anthropometric and lipid parameters trends in school children: One decade of YUSAD study. Srpski arhiv za celokupno lekarstvo, vol. 139, br. 7-8, str. 465-469
Švonja-Parezanović, G., Perić-Prkosovački, B. (2014) Uhranjenost i navike u ishrani mladih. PONS - medicinski časopis, vol. 11, br. 2, str. 48-52
Troiano, R.P., Flegal, K.M., Kuczmarski, R.J., Campbell, S.M., Johnson, C.L. (1995) Overweight prevalence and trends for children and adolescents. The National Health and Nutrition Examination Surveys, 1963 to 1991. Arch Pediatr Adolesc Med, 149(10): 1085-91
Vuković, R., Zdravković, D. (2012) Učestalost poremećaja u regulaciji glukoze kod gojazne dece i adolescenata u Srbiji. Medicinski glasnik Specijalna bolnica za bolesti štitaste žlezde i bolesti metabolizma Zlatibor, vol. 17, br. 46, str. 92-105
Wang, Y., Lobstein, T. (2006) Worldwide trends in childhood overweight and obesity. International Journal of Pediatric Obesity, 1(1): 11
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: originalan članak
DOI: 10.5937/pomc12-8610
objavljen u SCIndeksu: 25.10.2015.