Metrika

  • citati u SCIndeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2010, vol. 7, br. 1, str. 263-276
Značaj privatnih investitora u finansiranju ruralnog preduzetništva u Srbiji
Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment - FIMEK

e-adresamilanvemicl@yahoo.com
Sažetak
U radu su razmatrana pitanja regionalnog razvoja s aspekta upravljanja ruralnim preduzetništvom. Autori analiziraju finansiranje preduzetništva kroz razvoj i privlačenje privatnih ulagača. U tom kontekstu, posebna pažnja je posvećena ispitivanju specifičnih svojstava 'poslovnih anđela', kao i razvoju modela finansiranja ruralnog preduzetništva putem berzi. Istraživanje prezentovano u radu zasnovano je na iskustvima Republike Srbije. Na bazi analize dokumentacije u vezi sa finansiranjem preduzetništva, izvršena je procena sadašnjeg kapaciteta neophodnog za održiv i lokalni razvoj ruralnih oblasti, sa fokusom na Srbiju i druge privrede u tranziciji. Imajući u vidu rezultate studije slučaja obavljene u Srbiji, na bazi polustrukturiranih intervjua sa pažljivo odabranim predstavnicima lokalnih vlasti i aktivnim stejkholderima iz trećeg sektora iz oblasti ruralnog razvoja, autori su ispitali specifične mogućnosti za povećavanje trenutno nedovoljne uloge privatnih ulagača, i razmotrili model berzanskog benčmarkinga kao preduslova za berzanski zasnovano finansiranje ruralnog preduzetništva. Istraživanje koje je predstavljeno u radu poslužiće kao osnova za dalje razmatranje teze, koja polazi od toga da su uzajamne posete između ključnih berzi iz regiona Jugoistočne Evrope jedan od načina za privlačenje ulagača u ruralne oblasti.
Reference
*** (1988-1989) Izmene i dopune Zakona o preduzećima. Službeni list SFRJ, br. 77/88, 40/89
*** (2004) Proceedings of the International conference on problems and factors of success in business perspectives of upcoming markets and transitional economies. Bishkek, Apr, str. 128-143
Bannock, G., Manser, W. (1989) Dictionary of finance. London: Penguin books
Downes, J., Goodman, E.J. (1985) Dictionary of finance and investment terms. New York - London: Barron's Educational Series
Hanson, H.L. (1977) A textbook of economics. London: Macdonald and Evans, Seventh Edition, str. 49-51
Knight, F.H. (1921) Risk, uncertainty and profit. New York: Harper
Smith, R. (2000) Entrepreneurial finance. London: John Wiley & Sons
Stavrić, B., Stamatović, M. (2003) Menadžment. Beograd: Fakultet za finansijski menadžment i osiguranje
The World Bank siteresources.worldbank.org/DATASTATISTICS
Vemić, M. (2009) The emerging role of microfinance, some lessons from Bosnia. preuzeto 2.avgusta www.uncdf.org/english/microfinance/pubs/newsletter/pages/2005_02/news_bosnia.php
Vemić, M. (2006) Pojam, uloga i značaj investicionih fondova kao učesnika na finansijskom tržištu. Pravo i privreda, vol. 43, br. 5-8, str. 905-922
Vemić, M. (2005) Razvoj sistemskog modela menadžmenta ruralnog preduzetništva. Novi Sad: Fakultet za menadžment, doktorska disertacija
Vemić, M. (2008) Nauka o finansijskom menadžmentu. Novi Sad: Cekom
Williamson, J.P. (1988) Investment banking handbook. New York: John Wiley & Sons, 164-169
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 04.08.2010.