Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2011, vol. 8, br. 1, str. 373-385
Uključivanje informacionih tehnologija u savremeno poslovanje u cilju boljeg pozicioniranja kompanija na tržištu
Ministarstvo unutrašnjih poslova, Sektor za analitiku telekomunikacione i informacione tehnologije, Beograd

e-adresapredrag.djikanovic@mup.gov.rs
Sažetak
Uključivanje novih tehnologija u poslovanje omogućava kompaniji značajno povećanje sposobnosti ostvarivanja povoljne pozicija kako u nacionalnom tako i na svetskom tržištu. Osim na razvoj same kompanije, tehnološke promene utiču na razvoj nacionalne privrede zemlje sedišta kompanije. Internet kao globalna mreža računara koji komuniciraju i razmenjuju podatke koristeći zajednički skup komunikacionih protokola, omogućio je da mnoge klasične delatnosti u tradicionalnom poslovanju pređu u sferu elektronskog poslovanja, radi uštede na vremenu obavljanja potrebnog posla i uštede znatnih finansijskih sredstava. Internet trgovina uslovila je razvoj plaćanja preko Interneta kako bi se što potpunije iskoristile prednosti ove globalne mreže. Tradicionalni instrumenti plaćanja zamenjeni su digitalizovanim, u koje spadaju elektronska gotovina, elektronski čekovi i platne kartice.
Reference
Afuah, A., Tucci, C.L. (2003) Internet business models and strategies: Text and cases. New York, itd: McGraw-Hill, Second Edition
Awad, E.M. (2002) Electronic commerce from vision to fulfillment. Pearson
Bayne, K.M. (2000) The internet marketing plan: The complete guide to instant web presence. New York: Wiley
Bjelić, P. (2000) Elektronska trgovina. Beograd: Institut za međunarodnu politiku
Blinder, A. (2000) The Internet and new economy. The Brookings Institution
Botto, F. (2003) Dictionary of e-business a definitive guide to technology and business terms. John Wiley & Sons
Chaudhury, A., Kuilboer, J.P. (2002) E-business and e-commerce infrastructure: Technologies support the e-business initiative. New York, itd: McGraw-Hill
Greenspan, R. (2002) Consumers rank trust above low prices. Cap Gemini Ernst & Young (CGE&Y) Study
Hanson, W. (2001) Principles of Internet marketing. South-Western College Publishing
Jaworsky, B.J., Rayport, J.F. (2002) Introduction to e-Commerce. New York, itd: McGraw-Hill
Joseph, P., Bailey, P.J. (2000) The retail sector and the internet economy. Smith School of Business University of Maryland
Kalakota, R., Robinson, M. (2000) E-poslovanje 2.0. vodič ka uspehu. Zagreb: Mate kuća
Kotlica, S.I. (2001) Osnovi menadžmenta novih tehnologija i inovacija. Beograd: Megatrend univerzitet
Milanović, D., Janković, S., Novaković, J. (2000) Poslovna informatika. Beograd: Megatrend univerzitet primenjenih nauka
Mitrović, J. (1997) Elektronsko bankarstvo - elektronski novac. Priština: Ekonomski fakultet
Robson, M. (1996) Electronic noney. London: Bank of England
Shapiro, R., Price, L., Mayer, J., ur. (2000) Digital economy 2000. Washington: Department of Commerce
Stanisavljević, E. (1993) Uticaj informacione tehnologije na globalizaciju bankarstva. Finansije, vol. 48, br. 11-12, str. 551-555
Turban, E., Mclean, E., Wetherbe, J. (2003) Informacione tehnologije za menadžere. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Weill, P., Vitale, M.R. (2001) Place to space: Migrating to eBusiness models. London
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 14.09.2011.

Povezani članci

Bezbednost, Beograd (2010)
Primena SMART kartica kao identifikacionih dokumenata
Đikanović Predrag, i dr.

Industrija (2007)
Mogućnosti i ograničenja e-businessa
Radivojević Nikola, i dr.

Ekonomika (2006)
Internet kao sredstvo i način komuniciranja preduzeća sa okruženjem
Avramović Mira

prikaži sve [15]