Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2020, vol. 17, br. 4, str. 17-26
Odnos ljudskih i manjinskih prava i prirodnopravnih ideja (ius naturale) sa aspekta rimskog prava
Megatrend Univerzitet, Fakultet za pravo, javnu upravu i bezbednost - FDUA, Beograd

e-adresasnezana.ra26@gmail.com
Projekat:
Ovaj rad je napisan u okviru trogodišnjeg Projekta Pravnog fakulteta Megatrend Univerziteta, Beograd, broj: 2044/20 od 01.10.2020. pod nazivom: Bezbednosni izazovi savremenog društva (FPBISD)

Ključne reči: prirodnopravne ideje; ljudska i manjinska prava; sofisti; moderno ius naturale; antičke misli o pravu
Sažetak
U osnovi definisanja i pravne zaštite ljudskih i manjinskih prava jesu prirodnopravne ideje. Zato se u razmatranjima o ovoj problematici mora poći od antičkog pogleda na pravo pa i na prirodnopravne ideje. Ove ideje su u kasnijim periodima razvoja ljudskog društva i pravne misli razrađivane i prilagođavane novonastalim društvenim prilikama tako da se moderno JUS naturale u nekoliko razlikuje od originalne, izvorne ideje ius naturale (prirodnog prava iz perioda Aristotela, Platona, sofista). U materiji ljudskih i manjinskih prava se prirodnopravne ideje sofista koriste za objašnjenje univerzalnosi odnosno opšteprihvaćenosti pravne zaštite ljudskih i manjinskih prava i njihovo svakodnevno unapređivanje.
Reference
*** (2006) Ustav Republike Srbije od 2006. Službeni glasnik RS, broj 98
Čavoški, K. (1995) Uvod u pravo. Beograd: Izdavačka agencija 'Draganić', I
Dworkin, R.M. (1997) Šta je pravo. Pravni život, vol. 46, br. 12, str. 925-956
Đorđević, J. (1975) Ustavno pravo. Beograd: Savremena administracija
Đorđević, J. (1986) Deset ogleda o otvorenim pitanjima političkog i pravnog sistema. Beograd: Naučna knjiga
Erdody, J. (2018) Understanding of concept of ius naturale in ancient Roman law
Faso, G. (2007) Istorija filozofije prava. Podgorica: CID
Košutić, B. (1973) Sudska presuda kao izvor prava. Beograd: Institut za uporedno pravo
Lukić, R. (1963) Uvod u pravo. Beograd: Savez udruženja pravnika Jugoslavije
Marković, R. (2009) Ustavno pravo. Beograd: Službeni glasnik
Perović, S. (1998) Ljudska prava i sudijska nezavisnost. Beograd: Univerziteta u Beogradu, Pravni fakultet
Stanojević, O. (2007) Rimsko pravo. Beograd: Dosije, https:www.researchgate.net/publication/326391367_understanding_the_concept_of_ius_naturale_in _ancient_Roman_law 18.10.2020
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/MegRev2004017R
primljen: 14.05.2020.
prihvaćen: 18.07.2020.
objavljen u SCIndeksu: 20.05.2021.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Megatrend revija (2020)
Pravni značaj preambule - sa posebnim osvrtom na ustavno-pravni značaj
Radovanović Snežana

Megatrend revija (2020)
Slobodni građani, demokratija - pretpostavke primene rimskog prava
Radovanović Snežana

Anali Pravnog fak Beograd (2011)
Može li virtuelni lik da bude subjekt prava?
Mitrović Dragan M., i dr.

prikaži sve [65]