Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 1 od 1  
Godišnjak Fakulteta političkih nauka
2010, vol. 4, br. 4, str. 455-477
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 02/03/2011
Rodna osetljivost u akademskom prostoru - istraživanje stavova prema rodnoj ravnopravnosti na Univerzitetu u Beogradu
aUniverzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka
bUniverzitet u Beogradu, Fakultet veterinarske medicine

e-adresa: tamdzam@eunet.rs, draganap@vet.bg.ac.rs, dasa.duhacek@fpn.bg.ac.rs

Projekat

Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 159011: Politike rodne ravnopravnosti: obrazovanje kao pokazatelj rodne ravnopravnosti

Sažetak

U radu se prikazuju rezultati istraživanja stavova prema rodnoj ravnopravnosti u sistemu visokoškolskog obrazovanja u Srbiji u okviru projekta Politike rodne ravnopravnosti: obrazovanje kao pokazatelj rodne ravnopravnosti u Srbiji. Na osnovu posebno konstruisanog upitnika, prema ciljevima istraživanja, ispitivani su stavovi studentske i nastavničke populacije oba pola o profesionalnim ulogama, porodičnim i partnerskim odnosima, ulogama u javnoj delatnosti, odnos prema feminizmu, kao i prototipske slike rodnih karakteristika. Rezultati analize upućuju na to da su u našoj akademskoj sredini još uvek prisutni stereotipi u pogledu rodnih uloga, da ih podržavaju i žene i muškarci, ali ono što zaslužuje posebnu pažnju jeste to da se stereotipne i tradicionalne rodne uloge u većoj meri registruju u mlađoj nego u starijoj generaciji.

Ključne reči

Reference

*** (2005) Millenium Goals, 2005, Izveštaj o realizaciji Milenijumskih ciljeva razvoja u Srbiji. Beograd: Vlada R. Srbije
*** (2006) She figures. Luxembourg: EC
*** (2009) Univerzitet u Beogradu. Beograd, www.bg.ac.rs
Baćević, J., Blagojević, J., Duhaček, D., Džamonja-Ignjatović, T., Vukasović, M., Popović, D., Zaharijević, A. (2010) Analiza rodne dimenzije u visokoškolskom obrazovnom materijalu. Beograd: Fakultet političkih nauka-Program Ujedinjenih nacija za razvoj - Sektor za inkluzivni razvoj
Blagojević, M. (1991) Žene van kruga - profesija i porodica. Beograd: Institut za sociološka istraživanja
Blagojević-Šijaković, M.M. (1992) Nauka i pol: inhibicija institucionalnog okruženja. Sociologija, vol. 34, br. 1, str. 23-37
Bogdanović, M. (2006) Žene u obrazovanju i nauci. Sociologija, vol. 48, br. 4, str. 327-340
Cacace, M., ur. (2009) Guidelines for gender equality program in science. Roma: PRAGES
CEDAW (1979) Konvencija o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena. Njujork: UN
Džamonja-Ignjatović, T., Žegarac, N., Popović, D., Duhaček, D. (2009) Istraživanje stavova prema rodnoj ravnopravnosti u sistemu visokoškolskog obrazovanja. Godišnjak Fakulteta političkih nauka, vol. 3, br. 3, str. 695-709
Đorić, G., Žunić, N., Obradović-Tošić, T. (2010) Obrazovanje za rodnu ravnopravnost - analiza nastavnog materijala za Građansko vaspitanje. Beograd: Mena Group - UNDP
ENWISE (2003) Report 2003 EC. Luxembourg, EUR20955EN, http://ec.europa.eu/research/science-society/women/enwise
Grunberg, L., ur. (2001) Good practice in promoting gender equality in higher education in Central and Eastern Europe. Bucharest: UNESCO CEPES Studies on Higher Education
Huddy, L., Terkildsen, N. (1993) Gender stereotypes and the Perception of Male and Female Candidates. American Journal of Political Science, vol. 37, No 1, str. 119-147
Ivošević, V. (2010) Gender issues in employment and working conditions of academic staff. Busseles: Educational International, www.efareport.unesco.org
Popović, D. (2004) Nauka, rod i moć - slučaj Srbija. Genero, 4/5, 123-134
Popović, D., Duhaček, D. (2009) Od Ciriškog kruga do studija roda - rodna ravnopravnost i visoko obrazovanje u Srbiji. Godišnjak Fakulteta političkih nauka, vol. 3, br. 3, str. 681-693
SANU (2008) Beograd, www.sanu.ac.yu
Statistički zavod Republike Srbije (2006) Žene i muškarci u Srbiji. Beograd, www. statserb.sr.gov.rs
Stjepanović-Zaharijevski, D., Gavrilović, D., Petrušić, N. (2010) Obrazovanje za rodnu ravnopravnost analiza nastavnog materijala za osnovnu i srednju školu. Beograd: Program Ujedinjenih nacija za razvoj, UNDP
Thom, M. (2001) Balancing the equation: Where are women and girls in science, engineering and technology. New York: National Council for Research of Women, World Trade Bank
Trgovčević, Lj. (2002) Planirana Elita. Beograd: Istorijski Institut