Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2011, vol. 5, br. 5, str. 293-308
Uzroci hronične nestabilnosti italijanske izvršne vlasti
Univerzitet Union, Fakultet za pravne i poslovne studije 'dr Lazar Vrkatić', Novi Sad

e-adresaradivojejovovic@gmail.com
Sažetak
Tema ovog rada usko je vezana za pitanje u kojoj meri neka izvršna vlast ima mogućnost za operacionalizaciju svojih srednjeročnih i dugoročnih planova i programa. Problem česte nemogućnosti funkcionalnog rada italijanskih vlada, još od proglašenja Italije republikom 1946. godine, intrigira kako političare i politikologe, tako i praktičare i teoretičare drugih naučnih oblasti. Rešenje pitanja 'nervozne vlade' (governo debole), sa ciljem kreiranja adekvatnih uslova za stabilnu i produktivnu vlast u dovoljno dugom mandatu, još nije definitivno postignuto. U radu ćemo detaljno analizirati uzroke takve nestabilnosti, među kojima neke nedovoljno poznate naučnoj zajednici, nedovoljno istaknute u okviru iste ili dosad obrađivane s drugačijeg aspekta. Obrazložićemo i zašto su se pokušaji da se stabilizuje izvršna vlast ukrupnjavanjem parlamentarne scene putem reforme izbornog sistema pokazali neuspešno zamišljenim i neprilagođenim italijanskim kulturnim i političkim prilikama. Kao važan razlog za obradu ove teme ističemo mogućnost učenja na greškama jednog političkog sistema, čime možemo preduprediti nastanak sličnih problema u političkoj zajednici u kojoj živimo.
Reference
Barington, M. (2000) Društveni koreni diktature i demokratije - vlastelin i seljak u stvaranju modernog sveta. Beograd: Filip Višnjić
Bobio, N. (1995) Liberalizam i demokratija. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Bobio, N. (1990) Budućnost demokratije - odbrana pravila igre. Beograd: Filip Višnjić
Gudac, Ž., Đorđević, M. (1989) Novija politička istorija. Beograd
Hejvud, E. (2004) Politika. Beograd: Clio
Jovičić, M. (1984) Veliki Ustavni sistemi. Beograd: Svetozar Marković
Karpinjski, J. (1998) Demokratski politički sistemi. Beograd: Građanske inicijative, udruženje građana za demokratiju i civilno obrazovanje
Kršev, B. (2008) Istorija pravnih i ekonomskih odnosa. Novi Sad
Lovo, F. (1999) Velike savremene demokratije. Sremski Karlovci: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Orlović, S. (2008) Politički život Srbije - između partokratije i demokratije. Beograd: Službeni glasnik
Podunavac, M. (1998) Princip građanstva i poredak politike. Fakultet političkih nauka
Putnam, R.D., Leonardi, R., Nanetti, R.Y. (1993) Making democracy work: Civic traditions in modern Italy. Princeton, NJ: Priceton University Press
Radosavljević, D. (2006) Savremeni politički i pravni sistemi. Novi Sad: Fakultet za pravne i poslovne studije
Radosavljević, D. (2008) Osnovi javne uprave. Novi Sad
Romano, S. (2006) Istorija Italije od Risorđimenta do naših dana. Beograd: 'Filip Višnjić'
Sartori, Đ. (2003) Uporedni ustavni inženjering - strukture, podsticaji i ishodi. Beograd: Filip Višnjić
Vrkatić, L., Jakšić, M. (2004) Istorija ekonomskih i pravnih odnosa moderne epohe - od XVI do XXI veka. Novi Sad
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 11.10.2011.

Povezani članci

Gl Adv komore Vojvodine (2005)
Ontološka struktura ustava
Kubinjec Janko

Sociologija (2012)
Lokalni, glokalni, preduzetnički i socioekološki aspekti savremenog grada
Vujović Sreten

Sociološki pregled (2016)
Građanska politička kultura - Srbija u Evropi
Bešić Miloš

prikaži sve [108]