Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2010, vol. 4, br. 1, str. 175-187
Uticaj eksternih faktora na menadžerski stres u organizacijama
aUniverzitet Educons, Fakultet poslovne ekonomije, Sremska Kamenica
bRajfajzen banka a.d., Beograd

e-adresaaauc@educons.edu.rs
Sažetak
Delujući u turbulentnom poslovnom okruženju, organizacije se suočavaju sa brojnim eksternim i internim faktorima, koji vrše direktan ili indirektan uticaj na organizaciono ponašanje i poslovne rezultate. Eksterni faktori formiraju spoljni ambijent, koji implicira šanse i pretnje za poslovno delovanje organizacije. U procesu donošenja poslovnih odluka, u uslovima neizvesnosti i rizika, kod menadžera i zaposlenih u organizacijama nastaju tenzije, koje izazivaju menadžerski stres, koji ukoliko se pravovremeno i stručno ne usmerava ima negativne implikacije kako po svakog zaposlenog pojedinačno, tako i po organizaciju u celini. U ovom radu biće na sistematičan i analitičan način sagledan uticaj eksternih faktora na menadžerski stres u organizacijama, kao i načini za njihovo pravovremeno i adekvatno dijagnostikovanje u cilju pravilnog usmeravanja menadžerskog stresa, a time i ostvarivanje pozitivnih poslovnih rezultata.
Reference
Erić, D.D. (2000) Uvod u menadžment. Beograd: Ekonomski fakultet
Ikač, N. (2005) Menadžment ljudskih resursa (MLJR). Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka
Ikač, N. (2001) Menadžment ljudskih resursa. Beograd: Eurotrend marketing
Ikač, N. (2003) Menadžment. Novi Sad: Pobeda-Ulixes
Maksimović, M. (2004) Upravljanje ljudskim resursima u međunarodnom poslovanju - strateški pristup. Beograd: Institut ekonomskih nauka
Mandić, T. (1995) Komunologija. Beograd
Mašić, B. (2001) Strategijski menadžment. Beograd: Univerzitet 'Braća Karić'
Mihailović, D.M. (2003) Psihologija u organizaciji. Beograd: Fakultet organizacionih nauka
Milisavljević, M., Todorović, J. (1991) Strategijsko upravljanje. Beograd: Ekonomski fakultet
Stoner, D.F., Friman, E.R., Gilbert, D.R. (2001) Menadžment. Beograd: Želnid
Štangl-Šušnjar, G., Zimanji, V. (2005) Menadžment ljudskih resursa. Subotica: Ekonomski fakultet
Torington, D., Hol, L., Tejlor, S. (2004) Menadžment ljudskih resursa. Beograd: Data status
Vujić, V. (2005) Menadžment ljudskog kapitala. Rijeka: Fakultet za turistički i hotelski menadžment Opatija
Wren, D.A., Voich, D.Jr. (2001) Menadžment - proces, struktura i ponašanje. Beograd: Grmeč - Privredni pregled
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 08.04.2011.