Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2010, vol. 4, br. 2, str. 365-380
Pravna priroda federacije i pitanje suvereniteta
Univerzitet u Sarajevu, Pravni fakultet, Federacija BiH

e-adresasladjan.ajvaz@unvi.edu.ba
Ključne reči: federacija; federalizam; konfederacija; država - članica - federalna jedinica; suverenost; suprematija
Sažetak
Analizirajući federalnu državu kao zajednicu država koje međusobno povezuju odnos unutrašnjeg prava, autor konstatuje da je to zajednica u kojoj jedna 'super' - država nadređena unutrašnjim državama, pri tom on koristi različite definicije federalizma od Hauriona preko R. Pelouix, Franca Najmena, Livingstona, Uerova, G. Birdoa, K. Fridriha i D. Elazara da bi vrlo sumarno analizirao problem federalizma od strane autora sa prostora bivše Jugoslavije. Pravnu prirodu federacije posmatra iz aspekta složene države pa dolazi do zaključka da je ona 's jedne strane, toliko decentralizovana država, da izgleda očigledno da se države članice toliko razlikuju od običnih decentralizovanih vlasti u unitarnoj državi da treba da se smatraju zaista državama, a s druge strane, ako se one smatraju državama, kao i savezna država, postavlja se pitanje kako je to moguće da se jedna država, sastoji iz više država'. Autor ovdje posebno potencira pitanje suvereniteta i preko ovog pojma daje osnovnu razliku između federacije i drugih oblika države; jer država se karakteriše svojom suverenošću, a suverenost podrazumjeva apsolutnu nezavisnost državne vlasti i njenu neograničenost. Autor poseban akcenat stavlja na razliku pojma suverenosti u pravnom i političkom smislu, pa konstatuje da u nauci prevladava mišljenje i shvatanje da suverena može biti samo federacija, pošto je ona jedina pravna država u svojim odnosima sa drugim državama, odnosno sa Međunarodnom zajednicom.
Reference
Basta, L. (1978) Neki vidovi konkurentne nadležnosti u federalnom sistemu SAD-a, podela zajedničke nadležnosti između federacije i federalnih jedinica. Beograd
Đorđević, J.S. (1967) Politički sistem. Beograd: Savremena administracija
Đorđević, J.S. (1973) Politički sistem. Beograd: Savez udruženja pravnika Jugoslavije
Festić, I. (1996) Raspodjela na zakonodavne nadležnosti između federacije i ferelanih jedinica - studija. Sarajevo: Pravni fakultet
Hinsli, F.H. (2001) Suverenost. Beograd: Filip Višnjić
Jovičić, M. (2006) Državnost federalnih jedinica. u: Izabrani spisi, Beograd, knjiga IV
Jovičić, M. (2006) Izabrani spisi. u: Savremeni federalizam, Beograd, Knjiga IV
Krbek, I. (1947) Sovjetski federalizam prema građanskim federacijama. Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti
Lukić, R.D. (1991) Teorija države i prava. Beograd: Savremena administracija, I Teorija države
Marković, R. (1999) Ustavno pravo i političke institucije. Beograd
Muhić, F. (1982) Teorija prava. Sarajevo: Svjetlost
Nojman, F. (1992) Demokratska i autokratska država. Zagreb
Pakte, P. (1971) Institutions Politiques. u: Droit Constitutionnel, Pariz
Perić, B. (1994) Država i pravni sustav. Zagreb: Narodne novine
Visković, N. (1995) Država i pravo. Zagreb: Birotehnika, Centar za dopisno obrazovanje
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 08.04.2011.