Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:26
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:22

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2019, vol. 13, br. 2, str. 60-68
Principi transparentnog finansijskog izveštavanja kao osnov kontrole kvaliteta finansijskih izveštaja
Visoka strukovna škola za ekonomiju i upravu, Beograd

e-adresasandra.zajmi@gmail.com
Ključne reči: standardizacija; kontrola kvaliteta; finansijski izveštaji; internacionalizacija poslovanja; transparentno finansijsko izveštavanje
Sažetak
Finansijsko izveštavanje je od velikog značaja za investitore i druge učesnike na finansijskom tržištu, kroz odluke vezane za alokaciju njihovih resursa kao i za regulatorna tela i mnoge druge korisnike. Poverenje svih ovih korisnika u transparentnost, integritet i kvalitet finansijskog izveštavanja je od suštinske važnosti za globalnu finansijsku stabilnost i uravnotežen ekonomski rast. Finansijska kriza, čije se posledice osećaju i dalje, izložila je slabosti u računovodstvenim standardima i njihovoj primeni. Ove slabosti smanjuju kredibilitet finansijskog izveštavanja, koje doprinose opštem gubitku poverenja u finansijski sistem. U nameri identifikovanja ključne uloge opšte svrhe finansijskog izveštavanja, koju ono ima za finansijski sistem, izdvojena su četiri principa od strane tela FCAG (savetodavna grupa za finansijsku krizu), koja finansijsko izveštavanje mora da ispuni. Principi transparentnog finansijskog izveštavanja su sledeći: Efektivno finansijsko izveštavanje, Ograničenja u finansijskom izveštavanju, Približavanje računovodstvenih standarda i Nezavisnost i odgovornost donosioca računovodstvenih standarda. Poboljšanja u standardima koji povećavaju transparentnost i smanjuju kompleksnost, mogu da pomognu i obnove poverenje učesnika na finansijskom tržištu i na taj način služe kao katalizator za povećanu finansijsku stabilnost i ekonomski rast. Iz tog razloga, rad se prevashodno bavi pitanjima uspostavljene standardizacije, ali i kontrole kvaliteta finansijskih izveštaja u savremenim uslovima.
Reference
*** (1996) Accounting Standards 1995/96. London: Institute of Chartered Accountants in England and Wales
Committee on capital markets regulation (2009) The Global Financial Crisis: A Plan for Regulatory Reform. Preuzeto 15.11.2016. sa internet adrese https://www.capmktsreg.org/2009/05/26/the-global-financial-crisisa-plan-for-regulatory-reform
Čanak, J.M. (2003) Okvir za pripremu i prezentaciju finansijskih izveštaja. u: Profesionalna regulativa u računovodstvu, Beograd: Savez RR Srbije
FCAG (2009) Report of the Financial Crisis Advisory Group. Preuzeto 15.12.2018. sa ineternet adrese https://www.ifrs.org//media/feature/groups/consultative-groups/fcag/report-of-thefcag.pdf?la=en
Financial Stability Forum (2008) Report of the Financial Stability Forum on enhancing market and institutional resilience. Basel, Preuzeto 06.Septembra 2019, sa internet adrese https://www.fsb.org/wpcontent/uploads/r_0804.pdf
Meigs, W.B., Wheington, R.O., Pony, K., Meigs, R.F. (1989) Principles of Auditing. Boston
Savez računovođa i revizora Srbije (2019) Primena MSFI. Beograd
Savez RR Srbije (2002) Međunarodni standardi revizije. Beograd
Securities and exchange commission (2008) Study on mark-to-market accounting. Preuzeto 13.09.2019, sa internet adrese https://www.sec.gov/rules/other/2008/33-8975.pdf
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/poseko16-24566
objavljen u SCIndeksu: 03.06.2020.

Povezani članci

Anali Ekon fak Subotica (2007)
Finansijsko izveštavanje u novoj ekonomiji
Dmitrović-Šaponja Ljiljana