Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2020, vol. 14, br. 2, str. 19-37
Izvoz kao pokretač privrednog rasta Republike Srbije
aA.D. Mlekara Šabac, Šabac
bUniverzitet Educons, Fakultet poslovne ekonomije, Sremska Kamenica

e-adresajignjatovic985@gmail.com, jovanna.kisin@gmail.com, brajkovicmileta@gmail.com
Sažetak
Poslednjih godina Srpski izvoz je, praćen prilivom stranih direktnih investicija, znatno unapređen, što je rezultiralo jačanjem privrednog rasta. Međutim, i pored pozitivnih predviđanja Evropske komisije za dalji rast izvoza i skok privrednog rasta Srbije, naša privreda se suočava sa velikim posledicama aktuelne pandemije virusom COVID-19, koji je zahvatio ceo svet. Rad ima za cilj da predstavi aktuelnu makroekonomsku sliku Republike Srbije kroz analizu uvozne i izvozne politike, obim spoljnotrgovinske razmene i njihov uticaj na privredni rast. U odnosu na postavljene ciljeve, rad je podeljen u četiri tematske celine, sa zaključcima i mogućim preporukama na kraju. Poseban naglasak je stavljen na izvoz, njegove razvojne mogućnosti i unapređivanje konkurentnosti, kao i prikaz preporuka u okviru Nove agende za privredni rast Srbije. Predmet rada baziran je na teorijskoj analizi podataka, putem deskriptivne i komparativne metode kao i sintezi teorijskih i empirijskih činjenica. Za potrebe ovog istraživanja primarni empirijski podaci su prikupljeni iz različitih relevantnih izvora.
Reference
Balazic, M. (2006) Discus of globalization, philosophy and society. Ljubljana
Bjelić, P. (2010) European global trade integration processes complementarity and impact on the competitiveness of Serbia. u: How to increase the competitiveness of the economy and exports of Serbia: Proceedings: Scientific association of economists of Serbia and the Faculty of economics in Belgrade, p. 26-41, ISBN978-86-403-1095-6, retrieved 03.09.2020. at: http://ndes.ekof.bg.ac.rs/downloadsakta/zbornik2010deo2.pdf
Đorđević, M., Lojanica, N. (2017) Effects of the globalization process on the economic development of Sumadija and Pomoravlje. University of Kragujevac-Faculty of Economics, p. 3-13. http://www.ekfak.kg.ac.rs/images/Nir/ProjekatFakulteta/Zbornik2017 Uticaj_globalizacije_na_poslovno_upravljanje_i_ekonomski_razvoj_Šumadije _i_Po4moravlja.pdf
Gajić, M. (2018) The myth of trade deficit. u: Top 10 economic misconceptions in Serbia, Belgrade: Libertarian Club, p. 44-48
Garović, N. (2016) Determinants of export growth and analysis of the possibility of increasing exports of Serbia. doctoral dissertation, Faculty of Economics, Finance and Administration, Singidunum University, Belgrade, retrieved on 22.06.2020. from: https://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/handle/123456789/6615/Diser
Janković, N., Dugalić, V. (2017) The impact of globalization on the export potential of Sumadija and Pomoravlje. University of Kragujevac-Faculty of Economics, p. 45-57
Janković, N. (2013) Problems of competitiveness of Serbian exports. u: Marković D.; Vuksanović E.; Stefanović R.; Ljubisavljević S. [ur.] Thematic collection of papers: Finance and accounting in the function of economic growth, Kragujevac: University of Kragujevac-Faculty of Economics, 3: 83-102
Kostić, Z., Ilić, I., Mladenović, J. (2014) Export potential of Serbia in new global conditions. u: Kovačević, M.; Grecić V. [ur.] State and perspectives of economic and financial relations of Serbia with foreign countries, Belgrade, NDES with the Academy of Economic Sciences and the Faculty of Economics in Belgrade, p. 221-236
Marković, J., Tosković, J. (2013) The scope and importance of trade cooperation of the Republic of Serbia. Business Economics -Journal of Business Economics, VII(2): 229-248
Marković, J., Tosković, J., Gacić, M. (2013) The impact of unemployment on the quality of life in Serbia. u: 12th International scientific conference, Synergy University, Bijeljina, Bosnia and Herzegovina, p. 470-476
Nikolić, G. (2018) Economic determinism of Serbia's foreign policy: The crucial importance of European integration for the domestic economy. International problems, 70(1): 11-27
Nikolić, G. (2005) Influence of foreign trade on economic growth. Ekonomski anali, 165: 145-164
Popovčić-Avrić, S. (2010) Possible options for improving the competitiveness of Serbian exports. u: How to increase the competitiveness of the economy and exports of Serbia: Proceedings, Scientific society of economists of Serbia and the faculty of economics in Belgrade, ISBN 978-86-403-1095-6, retrieved 21.08.2020. from: http://ndes.ekof.bg.ac.rs/downloadsakta/zbornik2010deo2.pdf
Porter, M.E. (2000) Location, competition, and economic development: Local clusters in a global economy. Economic Development Quarterly, 14(1): 15-34
Radonjić, O. (2004) Globalization in the Balkans: Free trade agreement and the perspectives of attracting large institutional investors on the domestic capital market. Sociologija, vol. 46, br. 2, str. 167-182
Stojanović, D. (2018) Foreign direct investment, exports and economic growth in Serbia. Business Economics, Journal of Business Economics, Entrepreneurship and Finance, XII(1): 54-73
Stošić, I., Malović, M., Zubović, J., Domazet, I. (2015) Proposal of public policy measures in the field of implementing structural changes in Serbia. Belgrade: Institute of Economic Sciences, http://ebooks.ien.bg.ac.rs/1046/1/Predlog%20mera%20javnih%20politika%20-%20finalna%20verzija.pdf
Tosković, J. (2016) Reviewing the application of the neoliberal concept of economy in the Western Balkans. Doctoral dissertation, Educons University, Sremska Kamenica
Veselinović, P. (2012) Challenges of economic science in the conditions of global economic science: Economic topics 50. Niš: University of Economics, p. 433-450
Veselinović, P. (2014) Export potential of Serbia in new global conditions. u: Kovačević, M.; Grecić V. [ur.] State and perspectives of economic and financial relations of Serbia with foreign countries, Belgrade, NDES with the Academy of Economic Sciences and the Faculty of Economics in Belgrade, p. 63-82
World Bank (2020) https://data.worldbank.org/indicator/NE.IMP.GNFS.CD?end=2008&star t=2006&view=charthttps://data.worldbank.org/indicator/NV.IND.TOTL . ZS? End = 2017 & start = 2016 & view = chart, Retrieved 23.08.2020
World Bank (2018) Serbia Agribusiness Value Chains Strategy Note, Performance Analysis of the Value Chain of the Food and Beverage Sector, CEVES and the Serbian Chamber of Commerce 2017. https://ceves.org.rs/wp-content/uploads/2019/04/Integralni-izvestajanalize-performansi-i-lanaca-vrednosti-odabranih-sektora.pdf, Retrieved 19.08.2020
World Bank (2020) https://data.worldbank.org/indicator/NE.IMP.GNFS.CD?end=2008&star t=2006&view=chart, Retrieved 23.08.2020
World Bank (2020) Trading for Development: World Development Report. https://www.worldbank.org/en/publication/wdr2020, Retrieved 24.08.2020
World Bank (2019) Serbia's New Growth Agenda: Forging a New Future. http://pubdocs.worldbank.org/en/782101580729358303/Serbia-CEM-Synthesis-web.pdf
World Trade Organization (2020) WTO Data Portal. https://data.wto.org/,Retrieved: 23.08.2020
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/poseko18-29329
primljen: 10.11.2020.
prihvaćen: 18.12.2020.
objavljen u SCIndeksu: 12.03.2021.

Povezani članci