Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2010, br. 45, str. 491-496
Struktura morfoloških karakteristika muškaraca adolescenata
Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Ključne reči: faktorska struktura morfološkog prostora; učenici Srednje škole unutrašnjih poslova
Sažetak
Morfološki prostor čoveka je multidimenzionalan (Momirović, Medved, Horvat i Pavišić-Medved, 1969; Viskić-Štalec, 1974; Hošek, Stojanović, Momirović, Gredelj i Vukosavljević, 1980). Istraživanja su dokazala postojanje sledeće strukture: longitudinalna dimenzionalnost skeleta, transverzalna dimenzionalnost skeleta, voluminoznost sa masom tela i potkožno masno tkivo. Na uzorku od 108 učenika uzrasta 15-16 godina, Srednje škole unutrašnjih poslova u Sremskoj Kamenici, za procenu morfoloških karakteristika učenika upotrebljeno je 17 antropometrijskih varijabli. Cilj ovog istraživanja je ustanoviti strukturu morfoloških karakteristika učenika srednje škole starih 15-16 godina i uporediti je sa rezultatima istraživanja strukture morfološkog prostora drugih autora. Faktorskom analizom varijanse sa Promax rotacijom i Kaiser normalizacijom rezultata izdvojene su sledeće morfološke karakteristike: voluminoznost tela, potkožno masno tkivo i longitudinalna dimenzionalnost tela. Rezultati istraživanja potvrđuju postojanje istih morfoloških faktora kao u istraživanjima sprovedenim na adolescentima ranijih godina (Momirović i sar., 1969; Kurelića i sar., 1975; Momirović i sar.1987, prema Madić, 2000).
Reference
Hošek, A.V., Jeričević, D. (1982) Latentna struktura morfološkog statusa studenata Fakulteta za fizičku kulturu. Kineziologija, Zagreb, vol. 14, br. 5, str. 9-20
Hošek, A.V., Stojanović, M., Momirović, K., Gredelj, M., Vukosavljević, R. (1980) Faktorska struktura antropometrijskih varijabli nakon parcijalizacije socioloških karakteristika. Kineziologija, Zagreb, vol. 10, vanr. br. 5, str. 21-25
Ivanović, M. (2001) Struktura morfoloških karakteristika i motoričkih sposobnosti i njihove relacije učenika uzrasta od 12 godina. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture, doktorska disertacija
Kurelić, N., Momirović, K., Stojanović, M., Šturm, J., Radojević, Đ., Viskić-Štalec, N. (1975) Struktura i razvoj morfoloških i motoričkih dimenzija omladine. Beograd: Fakultet za fizičku kulturu / FFK - Institut za naučna istraživanja
Madić, D. (2000) Povezanost antropoloških dimenzija studenata fizičke kulture sa njihovom uspešnošću vežbanja na spravama. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture, Doktorska disertacija
Malacko, J., Bala, G., Patarić, S. (1981) Struktura morfoloških i motoričkih dimenzija u studenata i studentkinja Univerziteta u Novom Sadu. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture
Momirović, K., Medved, R., Horvat, V., Pavišić-Medved, V. (1969) Normativi kompleta antropometrijskih varijabli školske omladine oba pola u dobi od 12-18 godina. Fizička kultura, br. 9-10
Obradović, J. (2008) Osnove antropomotorike. Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Viskić-Štalec, N. (1974) Relacije dimenzija regulacije kretanja s morfološkim i nekim dimenzijama energetske regulacije. Beograd: Fakultet za fizičku kulturu, magistarski rad
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 13.07.2010.

Povezani članci