Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Specifičnosti procesa komuniciranja socijalno izolovane i gluvoneme dece usled kasne izloženosti jeziku
Visoka poslovna škola strukovnih studija, Blace

e-adresamarijaboranijasevic@yahoo.com
Ključne reči: komuniciranje; socijalnaizolovanost; usvajanje jezika; jezik gluvonemih; gestovi
Sažetak
Tema ovog rada, kao i sam predmet interesovanja autora, je način komuniciranja socijalno izolovane i gluvoneme dece, gde je posebna pažnja posvećena specifičnostima ovog procesa. Autor, kroz vremensku ravan, i različite primere iz života, ilustruje posledice koje godine socijalne izolovanosti mogu ostaviti na proces usvajanja i korišćenja jezika, pa, konsekventno, i na sam proces komunikacije kod ovakve dece. Pored toga, autor istražuje specifičnosti usvajanja jezika i načina komuniciranja gluvoneme dece, upoređujući proces usvajanja jezika dece oštećenog sluha sa prirodnim procesom usvajanja jezika i korišćenjem govora kod dece bez smetnji. Poseban akcenat je stavljen na kasnu izloženost dece jeziku i posledice koje ona ostavlja na sam proces usvajanja jezika, kao i važnost kontakta sa jezikom u okviru takozvanog 'kritičnog perioda'. Dodatno, autor posvećuje posebnu pažnju i istraživanju ostalih neverbalnih znakova koji prate jezik, govorni jezik ili jezik gluvonemih, u procesu komuniciranja, analizirajući njihovu međusobnu povezanost, kao i ulogu koju ovi znaci igraju u komunikacionom činu i procesu komunikacije uopšte.
Reference
*** Feral children. Posećeno 6.2.2012. URL: http://hrsbstaff.ednet.ns.ca/ mskinner/ Sociology/ Socialization/ feral_children. htm
*** The right to read: Creating an alternative possibility. Chapter 7; Posećeno 8.2.2012. URL: http://www.audiblox2000. com/book7.htm
Barnby, E. The linguistic development of feral children in reference to the critical period. Posećeno 6.2.2012. URL: http://ayjw.org/articles. php?id=798001
Curtiss, S. (1977) Genie: A psycholinguistic study of a modern day wild child. New York: Academic Press
Čomski, N. (1972) Gramatika i um. Beograd: Nolit
de Sosir, F. (1996) Kurs opšte lingvistike. Sremski Karlovci-Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Fitzpatrick, C. (2001) EN 720: Psycholinguistics book overview. Posećeno 6.2.2012. URL: http://www.english.iup.edu/mmwimson/ Syllabi/ 721/ Genie.htm
Jackendoff, R. (1994) Patterns in the mind: Language and human nature. New York-Oxford: Harper- Collins Publishers
Janićijević, J. (2000) Komunikacija i kultura - sa uvodom u semiotička istraživanja. Sremski Karlovci-Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Kennedy, M. (2011) Peter the wild boy's condition revealed 200 years after his death. Guardian, Posećeno 8.2.2012. URL: http://www.guardian. co.uk/artanddesign/ 2011/mar/20/peter-wild-boy-condition- revealed
Mason, T. The evidence from acquisition in extreme conditions. Lecture 3: Posećeno 6.2.2012. URL: http://www.timothyjpmason. com/WebPages/ LangTeach/ Licence/ CM/OldLectures/ L3_ExtremeCircs. htm
Pines, M. (1997) The civilizing of genie. Posećeno 8.2.2012. URL: http:// kccesl.tripod. com/ genie.html
Radojković, M., Miletić, M. (2008) Komuniciranje, mediji i društvo. Beograd: Učiteljski fakultet
Rot, N. (2004) Znakovi i značenja - verbalna i neverbalna komunikacija. Beograd: Plato
Sandler, W., Lillo-Martin, D. (2001) Natural sign languages. Posećeno 14.2.2012. URL: http://sandlersignlab. haifa. ac.il/pdf/ Natural% 20 Sign%20Languages. pdf% 20.pdf
Sandler, W. (2009) Symbiotic symbolization by hand and mouth in sign language. Posećeno 14.2.2012. URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/ articles/ PMC2863338
Stokoe, W. (2005) Sign language structure: An outline of the visual communication systems of the American deaf. Posećeno 10.2.2012. URL: http:// jdsde.oxfordjournals. org
Tomić, Z. (2003) Komunikologija. Beograd: Čigoja
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/gfkm1406249B
objavljen u SCIndeksu: 19.06.2015.