Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:16
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Značaj upravljanja komuniciranjem u odnosima sa medijima za kreiranje poslovnog imidža javnih komunalnih preduzeća
Gradsko saobraćajno preduzeće 'Beograd', Beograd

e-adresaslavica.gsp@gmail.com
Ključne reči: javno mnenje; odnosi s javnošću; modeli upravljanja odnosa s javnošću; odnosi s medijima i njihovo ostvarivanje u JKP GSP 'Beograd'
Sažetak
U ovom radu će se promišljati značaj odnosa s medijima za kreiranje dobrog poslovnog imidža JKP GSP 'Beograd' kao i uticaj medija na javno mnenje u Beogradu. U prvom delu rada biće razmatrani opšti pojmovi javnog mnenja, modeli odnosa s javnošću i funkcije koje se ostvaruju kroz komunikaciju sa medijima. Prikazom četiri modela upravljanja odnosima s javnošću, koja su teoretičari Graning i Hant indentofikovali i predstavili u knjizi 'Upravljanje odnosima s javnošću', ukazuje se na njihovo prisustvo i u današnjoj praksi. Upravljanje odnosima sa medijima u JKP GSP 'Beograd' pokazuje mogućnost dostizanja visokog kvaliteta u bilo kom od četiri Granigova modela ali i njihovo istovremeno finkcionisanje. U završnom delu rada biće predstavljeni rezultati istraživanja komunikacije koju JKP GSP 'Beograd' ostvaruje sa medijima, a koje je imalo cilj da se utvrdi koliko su mediji zadovoljni postojećom komunikacijom i u kojim oblastima je treba unapređivati.
Reference
*** (2014/2015) Zakon o informisanju i medijima. Službeni glasnik RS, br. 83 i 58
Bazić, M., Bazić, A. (2010) Savremeni odnosi s javnošću. Beograd: Naučna KMD
Bernays, L.E. (1961) Crystallizing public opinion. New York: Liveright Publishing Corporation
Blek, S. (2003) Odnosi sa javnošću. Beograd: Klio
Filipović, V. (1965) Filozofski rječnik. Zagreb: Matica Hrvatska
Filipović, V., Kostić-Stanković, M. (2008) Odnosi s javnošću. Beograd: FON - Menadžment
Gordon, J.C. (1997) Interpreting definitions of public relations: Self assessment and a symbolic interactionism-based alternative. Public Relations Review, 23(1): 57-66
Grunig, A.L., Grunig, A.J., Dozier, M.D. (2002) Excellent public relations and effective organizations: A study of communication management in three countries. Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates
Grunig, E.J. (2001) The role of public relations in management and its contribution to organizational and societal effectiveness. Taipei, Taiwan, Speech delivered in
Grunig, J.E., Hunt, T. (1984) Managing public relations. New York, itd: Holt, Reinehart and Winston
Katlip, S.M., Senter, A.H., Brum, G.M. (2006) Uspešni odnosi s javnošću. Beograd: Službeni glasnik
Lane, E.J. (2006) Državno upravljanje. Beograd: Megatrend univerzitet i Službeni glasnik
Lippmann, W. (1997) Public opinion, with a new introduction by Michael Curtis. New Brunswich-London: Transaction Publishers, Preuzeto sa http://en.bookfi.org/s/?q=public+opinion+lippmann&t=0
Maslov, A.H. (1982) Motivacija i ličnost. Beograd: Nolit
Miletić, M., Miletić, N. (2012) Komunikološki leksikon. Beograd: Megatrend univerzitet
Public Relations Society of America PRSA's Widely accepted definition. retrieved March 1st, 2014, from http://www.prsa.org/aboutprsa/publicrelationsdefined.VCxL7_l_tqc
Radojković, M., Miletić, M. (2008) Komuniciranje, mediji i društvo. Beograd: Učiteljski fakultet
Reardon, K.K. (1981) Persuasion: Theory and context. u: Assorted Definitions of Persuasion Over the Past Three Decades, Beverly Hills, CA, from: http:// commfaculty.fullerton.edu/rgass/332-Spring2003/PersDefinitions.htm
Schreiber, S.E. (2011) Reputation. posted on January 14, 2011 at http:// www.instituteforpr.org
Seitel, F. (2010) The practice of public relations. Pearson, Edition XI
Trebješanin, Ž., Lalović, Z. (2011) Pojedinac u grupi. Podgorica: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Verčić, D., Zavrl, F., Rijavec, P., Tkalac, V.A., Laco, K. (2004) Odnosi s medijima. Zagreb: Masmedia
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/gfkm1507189S
objavljen u SCIndeksu: 17.02.2016.

Povezani članci

Godiš Fak za kulturu i medije (2015)
Uticaj masovnih medija na imidž organizacije
Bazić Aleksandar

Kultura (2013)
Odnosi s javnošću, mediji i ubeđivanje
Prnjat Dejana

Vojno delo (2011)
Komunikaciona strategija za popunu Vojske Srbije profesionalnim vojnicima
Milošević Helena

prikaži sve [133]