Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2011, vol. 48, br. 2, str. 397-402
Ispitivanje uticaja hemijskog tretiranja i dužine skladištenja semena na suvu masu klijanaca suncokreta
Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, Srbija

e-adresajelena.mrdja@ifvcns.ns.ac.rs
Projekat:
Razvoj novih sorti i poboljšanje tehnologija proizvodnje uljanih biljnih vrsta za različite namene (MPNTR - 31025)

Ključne reči: dužina čuvanja; hemijski tretman; seme suncokreta; suva masa klijanaca
Sažetak
Hemijski tretman semena je uobičajena mera u zaštiti semena ratarskih biljaka. Kod suncokreta se za tretman semena obavezno koriste fungicidi, a sve češće i insekticidi. Ponekad se seme koje ne ode u promet u godini tretmana pušta u promet naredne, a nekad čak i nakon dve godine. Vigor semena se u toku čuvanja postepeno smanjuje, što se nepovoljno odražava na klijanje, a kasnije i na rastenje i razviće. Od semena sa visokim vigorom može se očekivati da klija brže, a da ponik raste brže i ujednačenije. Cilj rada je bio da se ispita uticaj hemijskih tretmana i dužine čuvanja semena na suvu masu klijanaca hibrida suncokreta. U ispitivanje su bile uključene kombinacije sa fungicidima i insekticidima, kao i kontrola. Kod hibrida NS-H-111 najveće vrednosti ispitivanog parametra zabeležene su u kontrolnoj varijanti i kod početnog ispitivanja, dok je kod hibrida Sremac najmanja vrednost zabeležena je kod semena tretiranog sa B+M, a najveća kod početnog i ispitivanja nakon šest meseci. Suva masa klijanaca hibrida Šumadinac u kontroli i kod semena tretiranog sa F+M bila je najveća, dok je najmanja vrednost zabeležena kod semena tretiranog sa F+M+I. Kod ispitivanih dužina čuvanja najveće vrednosti zabeležene su na početnom i ispitivanju nakon šest meseci.
Reference
Anfinrud, M.N., Schneiter, A.A. (1984) Relationship of sunflower germination and vigour tests to field performance. Crop Science, 24, 341-344
Aschermann-Koch, C., Hofmann, E., Steiner, A.M. (1992) Presowing treatment for improving seed quality in cereals. I Germination and vigour. Seed Science and Technology, 20, 435-440
Edwards, L.M., Sodler, J.M. (1992) Growth vigor at some crop species and cultivars when fall seeded as winter cover in the Atlantic region of Canada. Canadian Journal of Plant Science, 72, 421-429
Inđić, D., Vujaković, M., Berenji, J., Vuković, S., Popov, V., Glišić, S., Bajčev, M. (2008) Osetljivost genotipova uljane tikve golice prema insekticidima za tretiranje semena. u: Savetovanje o zaštiti bilja (IX), zbornik radova, 92-93
International Seed Testing Association (2007) International rules for seed testing
Janjatović, V., Anđelić, M., Borojević, S. (1972) Broj i dužina primarnih korenčića kod raznih genotipova pšenice. Savremena poljoprivreda, 7-8: 567-573
Marjanović-Jeromela, A., Marinković, R., Milovac, Ž., Miladinović, D., Sekulić, R., Jasnić, S. (2008) Ispitivanje sjemenskih kvaliteta sjemena uljane repice (Brassica napus L.) tretiranog insekticidima i fungicidima. Glasnik zaštite bilja, 4: 13-21
Mead, R., Curnow, R.N., Hasted, A.M. (1996) Statistical methods in agricultural and experimental biology. London: Chapman & Hall, Third edition, 305-313
Mrđa, J. (2009) Vitalnost semena genotipova suncokreta u zavisnosti od hemijskog tretiranja i čuvanja. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, Magistarska teza
Mrđa, J., Radić, V., Prole, S., Jokić, G., Ostojić, B., Butaš, D., Miklič, V. (2009) Apsolutno suva masa ponika linija suncokreta u zavisnosti od hemijskog tretmana i dužine čuvanja. Selekcija i semenarstvo, vol. 15, br. 4, str. 55-62
Opra, B. (2002) Uticaj porekla i uslova ispitivanja na klijanje hibridnog semena kukuruza. Journal of Scientific Agricultural Research, vol. 63, br. 1-2, str. 27-49
Vujaković, M. (1997) Varijabilnost parametara korenovog sistema kod različitih genotipova pšenice (Triticum aestivum L). Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, Magistarska teza
Vujaković, M. (2001) Uticaj fungicida na vigor i biohemijske procese u toku klijanja semena. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, Doktorska disertacija
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/ratpov1102397M
objavljen u SCIndeksu: 16.08.2011.

Povezani članci

Nema povezanih članaka