Metrika

  • citati u SCIndeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2015, vol. 19, br. 3, str. 166-168
Efikasnost pri doradi semena lucerke različite čistoće
aInstitut za krmno bilje, Kruševac
bInstitut za zaštitu bilja i životnu sredinu, Beograd
cUniverzitet u Kragujevcu, Agronomski fakultet, Čačak

e-adresadragoslav.djokic@ikbks.com
Projekat:
Poboljšanje genetičkog potencijala i tehnologija proizvodnje krmnog bilja u funkciji održivog razvoja stočarstva (MPNTR - 31057)

Ključne reči: efikasnost; dorada; seme; lucerka; korov
Sažetak
U radu je obavljena analiza uticaja početne čistoće naturalnog semena lucerke na dobijenu količinu dorađenog semena pri procesu dorade. Lucerka je veoma značajna višegodišnja krmna leguminoza koja se osim za krmu koristi i za proizvodnju semena. Gajenjem lucerke za seme, uz odgovarajuću tehnologiju moguće je ostvariti visoke prinose i veoma dobre finansijske efekte jer je seme lucerke kurentna roba na tržištu. U doradnom centru Instituta za krmno bilje u Kruševcu dorađivano je naturalno seme lucerke različitih početnih čistoća. Zadatak dorade je da se seme pripremi za setvu, klijanje i nicanje, kao i čuvanje u skladištima do momenta setve. Proces dorade se izvodi na više mašina za doradu, što podrazumeva različite postupke koji se odvijaju u sukcesivnom nizu što zavisi od ulazne čistoće semena. Pri doradi semena lucerke veoma je važno da razlika između količine čistog semena koja se laboratorijski proceni i stvarne količine dobijenog semena u pogonu za dorado bude što manja. U procesu dorade semena sitnozrnih leguminoza, visina randmana semena direktno zavisi od procenta korovskih vrsta i ostalih primesa u naturalnom semenu. Seme visoke čistoće, sa malim procentom štetnih korova koji otežavaju i poskupljuju proizvodnju, dovodi i do visokog randmana. Pri doradi semena lucerke naturalna čistoća semena zavisi od stanja useva i procesa žetve. Dorađivano je šest partija naturalnog semena različite čistoće u intervalu od 74% do 77,1%. Takođe su, posle svake etape dorade, određivani gubici semena, kao i dobijena količina semena na kraju procesa dorade.

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.03.2016.

Povezani članci

Nema povezanih članaka