Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2016, vol. 20, br. 3, str. 154-156
Gubici semena lucerke u procesu dorade u zavisnosti od početne čistoće
aInstitut za krmno bilje, Kruševac
bInstitut za zaštitu bilja i životnu sredinu, Beograd
cUniverzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Poljoprivredni fakultet, Lešak

e-adresadragoslav.djokic@ikbks.com
Projekat:
Poboljšanje genetičkog potencijala i tehnologija proizvodnje krmnog bilja u funkciji održivog razvoja stočarstva (MPNTR - 31057)

Ključne reči: gubici; dorada; seme; lucerka; korov; čistoća
Sažetak
Lucerka je najznačajnija višegodišnja krmna leguminoza koja se osim za krmu koristi i za proizvodnju semena. Seme lucerke za setvu mora biti visoke čistoće, klijavosti, kao i visoke genetske vrednosti. Početna čistoća naturalnog semena lucerke značajno utiče na dobijenu količinu dorađenog semena pri procesu dorade. Takođe utiče i na utrošak energije u procesu dorade, kao i ljudskog rada i količinu otpada. Tokom dorade naturalnog semena lucerke za dobijanje semenskog materijala odgovarajućeg kvaliteta koji je zakonski regulisan koriste se složene mašine za prečišćavanje i sortiranje semena. U doradnom centru Instituta za krmno bilje u Globoderu-Kruševac, Srbija dorađivano je naturalno seme lucerke šest različitih partija čistoće od 66% do 85%. Dorada semena ima zadatak da se seme pripremi za setvu, klijanje i nicanje, kao i čuvanje u skladištima do momenta setve. Dorada se izvodi na više složenih mašina koje rade na različitim principima u sukcesivnom nizu što zavisi od ulazne čistoće semena. Veoma je važno da razlika između količine čistog semena koja se laboratorijski proceni i stvarne količine dobijenog semena na kraju procesa dorade bude što manja. Količina dobijenog semena lucerke i ostalih sitnozrnih kultura pri doradi direktno zavisi od udela korovskih vrsta i ostalih primesa u naturalnom semenu. Seme visoke čistoće, sa malim udelom semena štetnih korova koji otežavaju i poskupljuju proizvodnju, dovodi i do visokog randmana. Efkasna dorade semena lucerke se ostvaruje odgovarajućom kombinacijom mašina za doradu pri čemu se dobija odgovarajući kvalitet i veća količina dorađenog semena u kraćem vremenskom periodu uz što manji utrošak energije.
Reference
*** (1987) Pravilnik o ispitivanju kvaliteta semena. Sl. list SFRJ, Službeni list SFRJ, br. 47/87
Babić, M., Babić, L. (1998) Uticaj osnovnih fizičkih osobina semena pšenice na karakteristike strujanja vazduha. Selekcija i semenarstvo, 5 (3-4); 29-32
Barnes, K.D., Goplen, B.P., Baylor, J.E. (1988) Alfalfa and Alfalfa improvement: Highlights in the USA and Canada. Madison, Wisconsin, USA: ASA, ch. 1, 1-24
Black, M., Bewley, J., Halmer, P. (2006) The encyclopedia of seeds science, technology and uses. Wallingford, UK
Burton, J.C. (1972) Alfalfa science and technology. u: Nodulation and symbiotic nitrogen fixation, Medison, Wisconsin, USA: ASA, ch. 11, 229-246
Đokić, D., Stanisavljević, R. (2012) Possibility of improving seed processing of red clover (Trifolium pratense L.) and Alfalfa (Medicago sativa L.). u: BioScience: Biotechnology and Biodiversity - Step in the Future - The Forth Joint UNS - PSU Conference, International Conference, Novi Sad, Serbia, June 18-20, Book of the proceedings, Institut za ratarstvo i povrtarstvo, 135-148
Đokić, D., Đević, M., Stanisavljević, R., Cvetković, M., Anđelković, B. (2009) Analiza utroška električne energije pri doradi semena lucerke različite čistoće. Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP, vol. 13, br. 3, str. 261-264
Đokić, D., Stanisavljević, R., Terzić, D., Milenković, J., Radivojević, G., Koprivica, R., Štrbanović, R. (2015) Efficiency of alfalfa seed processing with different seed purity. Journal on Processing and Energy in Agriculture, vol. 19, br. 3, str. 166-168
Đukić, D., Lugić, Z., Vasiljević, S., Radović, J., Katić, S., Stojanović, I. (2007) Domaće sorte višegodišnjih leguminoza - nastanak i kvantitativna svojstva. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, vol. 44, br. 1, str. 7-19
ISTA (1999) International rules for seed testing 1999. Seed Sci & Technol, 27 Supplement, 1 - 333
Koprivica, R., Živković, I., Terzić, D., Lugić, Z. (2006) Ispitivanje univerzalnog laboratoriskog uređaja u vršidbi semena lucerke. Traktori i pogonske mašine, vol. 11, br. 3-4, str. 41-45
Radović, J., Sokolović, D., Marković, J. (2009) Lucerka-najvažnija višegodišnja krmna leguminoza u ishrani domaćih životinja. Biotechnology in Animal Husbandry, vol. 25, br. 5-6-1, str. 465-475
Smith, L.D. (1988) Alfalfa and Alfalfa improvement: The seed industry. Madison, Wisconsin, USA: ASA, ch. 33, 1023-1036
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 05.01.2017.

Povezani članci

J Proc Ener Agri (2018)
Prečišćavanje semena lucerke na magnetnom prečistaču
Uhlarik Ana, i dr.

J Proc Ener Agri (2019)
Analiza procesa ćišćenja semena lucerke na mašinama za doradu
Đokić Dragoslav, i dr.

J Proc Ener Agri (2011)
Dorada semena lucerke na različitim sistemima mašina
Đokić Dragoslav, i dr.

prikaži sve [21]