Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2016, vol. 20, br. 4, str. 179-181
Visina prosečnog prinosa ZPSC 341 u zavisnosti od procenta učešća fertilnih i sterilnih biljaka
aInstitut za kukuruz 'Zemun polje', Beograd-Zemun, Srbija
bAgricultural Institute, Osijek, Croatia
cInstitut za zaštitu bilja i životnu sredinu, Beograd, Srbija

e-adresajsnezana@mrizp.rs
Ključne reči: citoplazmatična muška sterilnost; kukuruz; prinos
Sažetak
U radu su prikazani rezultati ogleda ZPSC 341 hibrida proizvedenog u 2015 godini. Cilj istraživanja bio je da se izvođenjem ogleda na određenoj lokaciji i primenom statističke analize, odredi optimalan odnos muški sterilne (cms-S osnova) i muški fertilne komponente komercijalnog hibrida ZPSC 341, kako bi se u komercijalnoj proizvodnji postigao maksimalan prinos. Ogled je postavljen na lokaciji Bijeljina u tri ponavljanja po slučajnom blok sistemu. Napravljena je 21 smeša sa po 0, 5, 10 do 100% fertilnih biljaka pomešanih sa sterilnom varijantom hibrida ZPSC 341. Kao kontrola, radi pouzdanosti eksperimenta u ogled je uključen orginalni fertilni hibrid ZPSC 341 kao standard tri puta (ZPSC 341 iz ručne oplodnje, ZPSC 341 F1 i ZPSC 341 iz recipročnog ukrštanja). Posmatran je prinos, variranje prinosa i uticaj na prinos učešća fertilne odnosno sterilne citoplazme ispitivanog hibrida. Statistička obrada podataka obuhvatila je analizu varijanse po slučajnom blok sistemu, regresionu i korelacionu analizu prinosa zrna i procenta fertilnih biljaka u hibridu ZPSC 341, kako bi se utvrdile promene prosečnog prinosa zrna u odnosu na procenat učešća sterilnih i fertilnih biljaka. Utvrđeno je u kojoj meri postoji zavisnost procenta fertilnosti na prinos odnosno koji odnos sterilne i fertilne varijante hibrida je ostvario najveći prinos. Analiza rezultata je pokazala da je najveći prosečan prinos bio sa 90% fertilnosri (13,273 t ha-1) za razliku od hibrida sa 10% fertilnosti koji je imao najmanji prosečan prinos (11,510 t ha-1).
Reference
Bauman, L.F. (1959) Progress report on genetic control of male sterility. u: 6th Annual Hybrid Corn Industry-Research Conference, Proceedings of, 13-18
Borgeson, C. (1943) Methods of Detasseling and Yield of Hybrid Seed Corn1. Agronomy Journal, 35(11): 919
Dungan, G.H., Woodworth, C.M. (1939) Loss Resulting from Pulling Leaves with the Tassels in Detasseling Corn1. Agronomy Journal, 31(10): 872
Hadživuković, S. (1991) Statistički metodi s primenom u poljoprivrednim i biološkim istraživanjima. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, Institut za ekonomiku poljoprivrede i sociologiju sela, drugo prošireno izdanje
Huey, J.R. (1971) Experiences and results of mechanical topping versus hand detasseling in 1971. u: 26th Annual Hybrid Corn Industry-Research Conference, American Seed Trade Association, Proceedings of, 144-147
Hunter, R.B., Mortimore, C.G., Kannenberg, L.W. (1973) Inbred Maize Performance Following Tassel and Leaf Removal1. Agronomy Journal, 65(3): 471
Jovanović, Ž., Tolimir, M., Kaitović, Ž. (2007) ZP hibridi kukuruza u proizvodnim ogledima 2006. godine. Zbornik naučnih radova Instituta PKB Agroekonomik, vol. 13, br. 1-2, str. 53-60
Kiesselbach, T.A. (1945) The Detasseling Hazard of Hybrid Seed Corn Production1. Agronomy Journal, 37(10): 806
Pavlov, M., Todorović, G., Crevar, M., Tolimir, M. (2015) Influence of hybrid combinations on the maize seed traits. Journal on Processing and Energy in Agriculture, vol. 19, br. 5, str. 233-235
Rhoades, M.M. (1933) The cytoplasmic inheritance of male sterility inZea mays. Journal of Genetics, 27(1): 71-93
Tabaković, M., Jovanović, S., Todorović, G., Mišović, M. (2015) Effect of insecticides on physiological characteristics of seeds in storage. u: Fourth International conference sustainable postharvest and food technologies - INOPTEP 2015 and XXVII National conference processing and energy in agriculture - PTEP, Book of proceedings, April, 19st, 269-273
Trifunović, V. (1975) Proučavanje sterilnosti polena materinskih linija kukuruza s obzirom na dobijanje hibridnog semena. Arhiv za poljoprivredne nauke, 28 (104); 59-107
Videnović, Ž., Jovanović, Ž., Kresović, B., Tolimir, M. (2000) Effects of agroecological conditions on ZP maize hybrid yield in Serbia. Genetika, vol. 32, br. 3, str. 397-405
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 05.01.2017.

Povezani članci

Nema povezanih članaka