Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2018, vol. 9, br. 2, str. 53-63
Ljudski resursi u funkciji konkurentnosti Evropske unije kao turističke destinacije
aUniverzitet u Kragujevcu, Fakultet za hotelijerstvo i turizam, Vrnjačka Banja
bUniverzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet, Odsek Geografija

e-adresasnezana.milicevic@kg.ac.rs
Sažetak
Ljudski resursi predstavljaju značajan faktor konkurentnosti turističke destinacije zato što su jedan od najznačajnijih elemenata koji utiču na uspešnost poslovanja privrednih subjekata u turističkoj destinaciji. Svrha rada je analiza specifičnosti ljudskih resursa u turizmu i njihov uticaj na konkurentnost članica Evropske unije (EU) kao turističkih destinacija. Cilj rada je kvantifikacija uticaja broja zaposlenih u turističkoj industriji i njihovih zarada kao motivacionog faktora na konkurentnost posmatranih turističkih destinacija. Rezultati istraživanja ukazuju da broj zaposlenih i njihove bruto zarade po času predstavljaju značajne faktore konkurentnosti posmatranih destinacija.
Reference
Eurostat (2015) Tourism industries: Employment. [online] Dostupno na: https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php?title=Tourism_industries-employment [Pristup 20.12.2018.]
Hrabovski-Tomić, E. (2006) Destinacije zdravstvenog turizma - sa osvrtom na banje Vojvodine. Novi Sad: Prometej
Kordić, N., Milićević, S. (2018) Ljudski resursi u hotelijerstvu Srbije. Menadžment u hotelijerstvu i turizmu, vol. 6, br. 1, str. 93-103
Kosar, L. (2008) Hotelijerstvo II. Beograd: Visoka hotelijerska škola strukovnih studija
Kuka, E. (2011) Menadžment ljudskih resursa. Praktični menadžment: stručni časopis za teoriju i praksu menadžmenta, 2(2), pp. 64-66
Milićević, S., Štetić, S. (2017) Menadžment u turizmu. Vrnjačka Banja: Univerzitet u Kragujevcu - Fakultet za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji
Milićević, S., Podovac, M., Jovanović, D. (2013) Održivi razvoj turizam sa posebnim osvrtom na Evropsku Uniju. Menadžment u hotelijerstvu i turizmu, God. 1(1), str. 21-31
Moutinho, L. (2005) Strateški menadžment u turizmu. Zagreb: Masmedia
Pirjevec, B. (1998) Ekonomska obeležja turizma. Zagreb: Ekonomski fakultet
Radosavljević, G. (2009) Menadžment u turizmu. Kragujevac: Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu
Ubavić, P. (2011) Menadžment ljudskih resursa u turizmu. BizInfo, 4, str. 11-20
Ulrich, D. (1986) Human resource planning as a competitive advantage. Human Resource Planning, 9(2), pp. 41-50
Vlahović, S. (2007) Upravljanje ljudskim resursima i njegova primena u turizmu i hotelijerstvu. u: Zbornik radova Hotelsko poslovanje - projekat edukacije zaposlenih u turizmu, Beograd: Univerzitet Singidunum-Fakultet za turistički i hotelijerski menadžment
Word Travel & Tourism Council (WTTC) (2018) Travel & tourism economic impact 2018 Serbia. London, Available at: [Pristup 17.12.2018.]
World Economic Forum (2017) The Travel & tourism competitiveness report 2017. Geneva, Dostupno na: [Pristup 18.12.2018.]
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/bizinfo1802053M
objavljen u SCIndeksu: 24.01.2019.
Creative Commons License 4.0