Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:26
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2016, vol. 7, br. 2, str. 271-296
Prinudno izvršenje na osnovu javnobeležničke izvršne isprave
Univerzitet Union, Pravni fakultet, Beograd

e-adresamonika.milosevic@pravnifakultet.rs
Ključne reči: izvršna isprava; javnobeležnička isprava; podobnost za izvršenje; potvrda izvršnosti; Uredba o uvođenju evropskog izvršnog naslova o nespornim tražbinama u sekundarnom pravu; Uredba o nadležnosti; priznanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i privred
Sažetak
Svedoci smo trenda tzv. dejudicijalizacije sa ciljem rasterećenja sudova. Stvaranjem ili učešćem u stvaranju izvršnih isprava, javni beležnici doprinose prevenciji vođenja posebnih postupaka radi utvrđenja, ali i radi prinudnog ostvarenja prava, čime se otklanja potreba za vođenjem kognicionih sudskih postupaka u kojima bi se utvrđivala sporna prava i tražile osnove za traženje izvršenja. Zaštita poverioca koji na osnovu izvršne javnobeležničke isprave može tražiti izvršenje i te kako nameće potrebu za javnobeležničkim ispravama kao izvršnim ispravama. Nesporno je da se time štiti i dužnik od troškova vođenja parničnog postupka. Polazeći od ovoga, autor najpre razmatra koje javnobeležničke isprave imaju svojstvo izvršnog naslova, zatim analizira uslove koji su neophodni za izvršnost javnobeležničke isprave, a sve to korišćenjem uporednopravnog, kao i egzegetskog metoda. Autor analizira i primenu javnobeležničke isprave kao izvršnog naslova u Evropskoj uniji na osnovu Uredbe o uvođenju evropskog izvršnog naslova o nespornim tražbinama u sekundarnom pravu. Najzad, autor razmatra i pravna sredstva koja se mogu primeniti protiv javnobeležničkih izvršnih isprava.
Reference
*** (2016) Pravosudna suradnja u građanskim stvarima u Europskoj Uniji. u: Vodič za pravosudne djelatnike, Europska Unija, str. 7, 2014, (http://www.e-justice.europa.eu, 10.11. 2016)
Bikić, E., Povlakić, M., Suljević, S., Plavšić, M. (2013) Notarsko pravo. Sarajevo: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Crnjanski, V. (2015) Notary mortgage constitutional document as a kind of enforceable document. Pravni zapisi, vol. 6, br. 1, str. 85-109
Culja, S. (1938) Građansko-procesno pravo Kraljevine Jugoslavije. Beograd: Izdavačko knjižarsko preduzeće Geca Kon
Dika, M. (1994) Javnobilježnički akti. u: Stručne informacije za poduzeća i druge pravne osobe, 2
Dika, M. (2010) Javnobilježničke ovršne isprave. u: Zbornik radova sa regionalnih konferencija o notarijatu, Nemačka organizacija za tehničku saradnju (GTZ) GmbH, Otvoreni fond za jugoistočnu Evropu - Pravna reforma, Beograd, Tirana, april-novembar
Mihalčić, G. (2013) Zadužnica i bjanko zadužnica u svijetlu novouvedenih pravila o registru zadužnica i bjanko zadužnica. Pravo i porezi - časopis za pravnu i ekonomsku teoriju i praksu, 22, 2
Perović, S. (1981) Obligaciono pravo. Beograd: Službeni list SFRJ
Povlakić, M., Schalast, C., Softić, V. (2009) Komentar Zakona o notarima u Bosni i Hercegovini. Sarajevo: Nemačka organizacija za tehničku saradnju (GTZ) GmbH
Poznić, B., Rakić-Vodinelić, V. (2015) Građansko procesno pravo. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu
Rijavec, V. (2002) Neposredna ovršnost javnobilježničkog akta. Javni bilježnik, 6
Rijavec, V. (2007) Problematika ovršnog notarskog akta na primjeru Slovenije. u: Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse, Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru, (GTZ) GmbH, Neum, 22-24 juni
Senjak, K. (2013) Notarijat i izvršnost notarskih akata. Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 63, 2
Trgovčević-Prokić, M. (2012) Ovlašćenja javnog beležnika. Beograd: Službeni glasnik
Triva, S., Dika, M. (2004) Građansko parnično procesno pravo. Zagreb: Narodne novine
Zimmermann, S., Schmitz-`vornmoor, A. (2009) Javnobilježnička služba u Europskoj Uniji, filozofija struke i trendovi razvoja, harmonizacija i ujednačavanje. Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 59, 6
Živković, M. (2009) Novo hipotekarno pravo u Republici Srbiji. http://www.bg.ac.rs, 01.11.2016
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/pravzap0-12636
objavljen u SCIndeksu: 16.03.2017.
metod recenzije: dvostruko anoniman

Povezani članci

Nema povezanih članaka