Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:[3]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:37
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:30

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2016, vol. 2, br. 1, str. 11-17
Uloga menadžmenta preduzeća u kriznim situacijama
Univerzitet odbrane, Vojna akademija, Beograd, Srbija

e-adresasnezanakrstic17@gmail.com
Ključne reči: menadžment; kriza; totalni menadžment kvalitetom; životna sredina
Sažetak
U radu je analiziran odnos menadžmenta preduzeća prilikom donošenja strategeijskih odluka u uslovima krize, sa ciljem očuvanja životne sredine. Veliki broj strategija koje preduzeće može odabrati, kako bi obezbedilo opstanak u otežanim uslovima poslovanja zahteva pažljivo razmatranje i donošenje pravovremenih odluka. Težnja za profitom često dovodi do zanemarivanja nekih aspekata poslovne politike, poput očuvanja životne sredine. Između velikog broja koncepata uspešna preduzeća se često odlučuju za totalni menadžment kvalitetom (TQM), koji i pored velikih troškova daje celoviti koncept strategije menadžmenta. U toj situaciji i država svojim merama pomaže preduzeća, kako bi se zajedničkim naporima ostvarili ciljevi zaštite životne sredine.
Reference
Bakić, R., Zeljić, D. (2011) Preduzetničko upravljanje i restrukturiranje poslovnih sistema u kriznim situacijama. Gradiška: Visoka škola poslovnog menadžmenta, str. 12
Jovičić, M., Stavrić, B. (2011) Osnovi menadžmenta. Bijeljina: Fakultet poslovne ekonomije, str. 358-359
Krstić, B., i dr. (2012) Državna pomoć - instrument za zaštitu životne sredine u Evropskoj Uniji i Srbiji. Ekonomske teme, 2, str. 205-220
Milosavljević, M. (2002) Savremeni strategijski menadžment. Savremena administracija
Senić, R., Lukić, M. (2008) Krizni menadžment. Banja Luka: Panevropski Univerzitet, 1, str. 26-27
Sikavica, P., Bahtijarević-Šiber, F., Pološki-Vokić, N. (2008) Temelji menadžmenta. Zagreb: Školska knjiga
Sučević, D. (2010) Krizni menadžment. Zagreb: Mate, str. 323-324
Weikrich, H., Koontz, H. (1998) Menedžment. Zagreb: Mate, str. 223
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/Oditor1601011K
objavljen u SCIndeksu: 26.06.2018.

Povezani članci

Nema povezanih članaka