Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2017, vol. 3, br. 3, str. 35-50
Analiza uzroka i posledica korupcije u društvu
Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment - FIMEK

e-adresasvetlana.ignjatijevic@gmail.com
Ključne reči: analiza; korupcija; indeks
Sažetak
Korupcija predstavlja jedan od gorućih problema današnjice, bolest koja je zahvatila ceo sistem u svakoj državi. Ovom problemu je potrebno pristupiti sistemski, odlučno i bez milosti. Dokle god korupcija dominira društvom, napretka neće biti. Stoga je predmet istraživanja u radu istraživanje problema korupcije u društvu sa ciljem da sagledamo uticaj korupcije na razvoj društva i države. Zapravo cilj istraživanja je da sagledamo u kojoj meri je korupcija prisutna u društvu, na kojim nivoima, kako bi se identifikovale oblasti i predložile mere za što efikasnije suzbijanje.
Reference
Amidžić, G., Mitrović, D. (2010) Etika i borba protiv korupcije. u: Zbornik radova sa naučnog skupa “Metodologija izgradnje sistema integriteta u institucijama na suzbijanju korupcije”, Banja Luka: Uprava za policijsko obrazovanje, Banja Luka
Đukić, S. (2016) Korupcija u Srbiji - teorijska i empirijska analiza. Novi Sad: Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu
Esadze, L. (2013) Razvoj strategije za borbu protiv korupcije. Beograd, Priručnik, Projekat: Policy and Legal Advice Centre (PLAC) za podršku Srbiji u pripremama pristupanju EU
Milošević, G., Milašinović, S. (2010) Korupcija u Srbiji. u: Zbornik radova sa naučnog skupa “Metodologija izgradnje sistema integriteta u institucijama na suzbijanju korupcije”, Banja Luka: Uprava za policijsko obrazovanje, Banja Luka
Ninčić, Ž. (2009) Korupcija kao faktor ugrožavanja bezbednosti društva. Beograd: Godišnjak Fakulteta bezbednosti
Prokopijević, M. (2011) Korupcija - ekonomska strana. Dosije korupcija
Tanzi, V. (1998) Corruption Around the World: Causes, Consequences, Scope, and Cures. Staff Papers - International Monetary Fund, 45(4): 559
Transparency international http://www.transparency.org/whoweare/organisation/, 4.4.2017
Transparency international (1995) CPI report. http://www.transparency.org/files/content/tool/1995_CPI_EN.pdf
van Duyne, P.C. (2001) Will Caligula go transparent?. Editors: Jan Van Dijk
Vejnović, D. (2010) Sociološki aspekti uzroka, karakteristika i sprečavanja korupcije društava u tranziciji. u: Zbornik radova sa naučnog skupa “Metodologija izgradnje sistema integriteta u institucijama na suzbijanju korupcije”, novembar 2010, Banja Luka: Uprava za policijsko obrazovanje, Banja Luka
Vuković, S. (2007) Tranzicija i korupcija. Beograd: Filip Višnjić
Vuković, S. (2007) Uzroci korupcije. Nauka, bezbednost, policija, vol. 12, br. 1, str. 45-56
Vuković, S.V. (2005) Pravo, moral i korupcija. Beograd: Institut društvenih nauka
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/Oditor1703035I
objavljen u SCIndeksu: 19.07.2018.

Povezani članci