Metrika

  • citati u SCIndeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:[4]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:59
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:44

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2017, vol. 3, br. 3, str. 73-88
Uloga Narodne banke Srbije u regulisanju monetarne politike
aVisoka škola strukovnih studija Čačak, Beograd
bUniverzitet odbrane, Vojna akademija, Beograd
cUniverzitet za poslovne studiјe, Banja Luka, Republika Srpska, BiH

e-adresacollective.action1234@gmail.com
Sažetak
Monetarna stabilnost podrazumeva ostvarenje niske i stabilne stope inflacije. Putem instrumenata monetarne politike, centralna banka teži dostizanju ciljane inflacije, kako bi se postigla makroekonomska stabilnost. Kako je osnovni problem u prethodnom periodu bila visoka inflacija, NBS je konstantno sprovodila restriktivnu monetarnu politiku polazeći od osnovnih faktora inflacije. Njena implementacija se vršila najčešće putem povećanja referentne kamatne stope i sprovođenjem operacija na otvorenom tržištu. Za sprovođenje politike targetiranja inflacije potrebno je obezbediti održive javne finansije, nezavisnost centralne banke, dobro predviđanje kretanja inflacije kao i odlično poznavanje transmisionog mehanizma između instrumenata monetarne politike i inflacije. Osnovni cilj ovog rada, na osnovu dosadašnjeg poslovanja Narodne banke Srbije jeste da analizira uspeh i kretanje monetarne politike poslednjih godina.
Reference
Barać, S., Stakić, B., Ivani.M. (2010) Javne finansije. Univerzitet Singidunum
Bisić, M. (2005) Politike javnih finansija. Beograd: Centar za liberalno demokratske studije
Đorđević, D. (2005) Javne finansije. Novi Sad: Privredna akademija
Đurović-Todorović, J., Đorđević, M. (2010) Javne finansije. Niš: Ekonomski fakultet
Hrustić, H. (2002) Fiskalni federalizam u svetu i naša iskustva. Beograd: Privredni pregled
Ivaniš, M. (2006) Osnovi finansija. Beograd: Univerzitet Singidunum
Jakšić, M. (2006) Osnovi makroekonomije. Beograd: Ekonomski fakultet
Jovanović, M. Finansije u teoriji i praksi. Niš: Ekonomski fakultet
Miljković, D. (2008) Međunarodne finansije. Beograd: Ekonomski fakultet
Miškin, F.S. (2006) Monetarna ekonomija bankarstvo i finasijska tržišta. Beograd: Data Status
Palić, M., Tasić, N. (2008) Stopa obavezne rezerve kao instrument monetarne politike. Bankarstvo, vol. 37, br. 7-8, str. 28-41
Praščević, A. (2007) Izbor pravila monetarne politike - targetiranje inflacije. Ekonomska misao, vol. 40, br. 1-2, str. 1-14
Radičić, M., Raičević, B. (2008) Javne finansije - teorija i praksa. Beograd: Data Status
Sovtić, K., Ilić, B., Maksimović, M. (2012) Monetarna strategija i osnovni ciljevi monetarne politike Centralne banke Srbije. Ekonomika, vol. 58, br. 4, str. 129-137
Štiglić, J. (2007) Ekonomija javnog sektora. Beograd: Ekonomski fakultet
Vilaret, S., Pješčić, V., Đukić, M. (2009) Osnovne karakteristike i dosadašnje iskustvo Srbije u sprovođenju strategije ciljanja inflacije. Bankarstvo, vol. 38, br. 5-6, str. 52-71
Živković, A., Džaletović, M., Bojović.P. (2010) Monetarne finansije. Beograd
Živković, A., Krstić, B., Bojović.P. (2003) Osnovi ekonomije i bankarstva. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Živković, A., Krstić, B., Bojović.P. (2008) Monetarna ekonomija i bankarstvo. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/Oditor1703073M
objavljen u SCIndeksu: 19.07.2018.