Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:29
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:28

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2018, vol. 4, br. 1, str. 6-16
Bilansiranje finansijske imovine budžetskih korisnika
Vojska Srbije, Kopnena vojska, 11. pešadijski bataljon, Pančevo

e-adresastefan93ks@yahoo.com
Projekat:
Ovaj članak je proistekao iz istraživačkog rada u okviru projekta: Razvoj finansijske službe Vojske Srbije od 1985. do 2015. godine, koji se finansira sredstvima Ministarstva odbrane Republike Srbije. Projekat se vodi pod evidencionim brojem VA-DH5/17-19

Ključne reči: finansijska imovina; bilansiranje; budžetski korisnik
Sažetak
Budžetskim korisnicima za uspešno obavljanje poslovne aktivnosti poverena je finansijska imovina na korišćenje. Pomenuta finansijska imovina se nalazi u vlasništvu Republike Srbije, i pravilnom budžetskom aproprijacijom se raspodeljuje korisnicima. Ulaskom u XXI vek započeto je sa reformom sistema javnih finansija, sa ciljem integracije u Evropsku uniju. Prateći međunarodne standarde došlo je do reforme u iskazivanju bilansnih pozicija, i do veće transparentnosti u radu državnih institucija. U radu su obrađene osnove na kojima počiva bilansiranje finansijske imovine budžetskih korisnika, čime se stiče uvid u njihovu specifičnost poslovanja. U obavljanju svoje delatnosti državne institucije odnosno budžetski korisnici dolaze u poslovne odnose sa privrednim subjektima. U takvim robo-novčanim tokovima, uz poštovanje načela urednog bilansiranja, mogu se prikazati finansijski rezultati koji su istiniti i, samim tim, od značaja za državni aparat.
Reference
*** (2009-2017) Zakon o budžetskom sistemu. Sl. glasnik RS, br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - dr. zakon, 103/2015, 99/2016 i 113/2017
*** (2016-2018) Pravilnik o standardnom klasifikacionom okviru i kontnom planu za budžetski sistem. Sl. glasnik RS, br. 16/2016, 49/2016, 107/2016, 46/2017, 114/2017 i 20/2018
Knežević, G. (2007) Ekonomsko-finansijska analiza. Beograd
Knežević, G., Stanišić, N., Mizdraković, V. (2013) Analiza finansijskih izveštaja. Beograd
Lutovac, M. (2015) Analiza poslovanja. skripta
Musa, M. (2005) Teorija i analiza bilansa. skripta (dostupno na web sajtu https://alldocs.net/philosophy-of-money.html?utm_source=teorija-i-analiza-bilansa-struktura-racunovodstva-to)
Pantelić, M. (2016) Načela urednog bilansiranja. (dostupno na web sajtu http://www.ekof.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2014/05/Na%C4%8Dela-urednog-bilansiranja-nastavak.ppt)
Pavlović, J. (2008) Teorija i analiza bilansa
Petković, Z. (2013) Računovodstvo. Beograd
Ranković, J. (2014) Teorija bilansa. Beograd
Samardžić, M., Milošević, M., Dimitrov, F. (2014) Finansijsko računovodstvo. Beograd
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/Oditor1801006L
objavljen u SCIndeksu: 19.07.2018.

Povezani članci

Anali Pravnog fak Beograd (2018)
Suspenzivno dejstvo žalbe u poreskom upravnom postupku Republike Srbije
Đokić Minja

Vojno delo (2018)
Primena standarda na balansiranje hartija od vrednosti
Vidović Nikola, i dr.

Vojno delo (2019)
Izazovi i dometi revizije prihoda
Savić Bojan, i dr.

prikaži sve [12]