Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2021, vol. 11, br. 1, str. 149-170
Načelo ne bis in idem u kontekstu evropskog naloga za hapšenje - pogled kroz jurisprudenciju Suda pravde EU
Univerzitet u Banjoj Luci, Fakultet bezbjednosnih nauka, Republika Srpska, BiH

e-adresaboris.tucic@fbn.unibl.org
Ključne reči: krivičnopravna saradnja; Evropski nalog za hapšenje; ne bis in idem; Sud pravde Evropske unije; Mantello; AY
Sažetak
U radu se analiziraju najznačajniji stavovi Suda pravde Evropske unije po pitanju interpretacije odredbi Okvirne odluke o Evropskom nalogu za hapšenje kojima je načelo ne bis in idem utvrđeno kao osnova obavezujućeg, ali i fakultativnog izuzetka od postupanja države izvršenja po zaprimljenom ekstradicionom zahtevu. Iako Evropski nalog za hapšenje predstavlja jedan od najznačajnijih instituta krivičnopravne saradnje država članica, odredbe Okvirne odluke kojom je on etabliran u pravu Unije nedovoljno precizno definišu neke od ključnih aspekata njegove primene, što ostavlja dovoljno prostora za različita tumačenja i postupanja nacionalnih organa, čime se doprinosi pravnoj nesigurnosti i nejednakoj primeni prava evropske organizacije u njenim članicama. Sud pravde je neke od ključnih stavova u ovom kontekstu izneo u slučajevima Mantello iz 2010, odnosno AY iz 2018. godine, a u fokusu su primarno bila pitanja vezana za kategoriju "istog dela", kao jednog od ključnih kriterija za primenu ne bis in idem u transnacionalnom kontekstu. Pri razmatranju navedenih slučajeva, korištene su induktivno-deduktivna i metoda analize sadržaja.
Reference
*** (2000) Convention on Implementing the Schengen Agreement of 14 June 1956 Between the Governments of the States of the Benelux Economic Union, the Federal Republic of Germany and the French Republic on the gradual abolition of the checks on their common bord. EU OJ, L 239; 16-62; 22. 9
*** (2020) Case law by the Court of Justice of the European Union on the European arrest warrant. The Hague: Eurojust
Ivičević-Karas, E., Kos, D. (2012) Primjena načela ne bis in idem u hrvatskom kaznenom pravu. Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, 19(2): 555-584; Zagreb, Republika Hrvatska
Materljan, I., Materljan, G. (2019) Europski uhidbeni nalog za napredne korisnike - odluka o neizvršenju naloga zbog obustave istrage in rem (načelo ne bis in idem) i ispitivanje njezine zakonitosti. Hrvatski ljetopis za kaznene znanosti i praksu, 26(1): 59-90; Zagreb, Republika Hrvatska
Materljan, I. (2019) Hrvatski predmeti na sudovima Europske unije. Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske, 9(1): 211-271; Zagreb, Republika Hrvatska
Tučić, B. (2020) Osnove politike integracije i saradnje u oblasti unutrašnjih poslova i pravosuđa u Evropskoj uniji - pravni i institucionalni okvir 'Prostora slobode, bezbjednosti i pravde'. Banja Luka: Fakultet bezbjednosnih nauka Univerziteta u Banjoj Luci
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/Civitas2101149T
primljen: 01.02.2021.
prihvaćen: 12.06.2021.
objavljen u SCIndeksu: 03.12.2021.