Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2012, vol. 5, br. 1, str. 103-114
Pribavljanje kapitala putem emitovanja akcija
Visoka škola za računovodstvo i berzansko poslovanje, Beograd

e-adresaprofin@verat.net
Ključne reči: akcijski kapital; obične akcije; preferencijalne akcije
Sažetak
Hartije od vrednosti danas predstavljaju jedan od najznačajnijih instrumenata finansiranja preduzeća. Emisijom hartija od vrednosti mogu se prikupiti značajna finansijska sredstva za finansiranje različitih potreba preduzeća. Zbog toga, izuzetno je važno poznavati karakteristike, vrste i način funkcionisanja pojedinih hartija od vrednosti u savremenoj finansijskoj praksi. Emitovanjem i prodajom posebnih hartija od vrednosti koje se nazivaju akcije, preduzeće pribavlja akcijski kapital. Cilj ovog rada jeste da se ukaže na neke specifičnosti pribavljanja kapitala putem emitovanjem običnih i preferencijalnih akcija, kao i njihove prednosti i ograničenja.
Reference
Bogojević-Arsić, V. (2004) Tržište hartija od vrednosti. Beograd: Fakultet organizacionih nauka
Bogojević-Arsić, V. (2005) Korporativne finansije. Beograd: Fakultet organizacionih nauka
Brzaković, T. (2007) Tržište kapitala - teorija i praksa. Beograd: Čugura Print
Kastratović, M.R. (2005) Finansijski menadžment. Valjevo: Viša ekonomska škola Prota Mateja Nenadović
Krasulja, D.S. (1998) Poslovne finansije. Beograd: Ekonomski fakultet
Mishkin, F.S. (2010) Ekonomija novca, bankarstva i financijskih tržišta. Zagreb: Mate
Petrović, E., Denčić-Mihajlov, K. (2007) Poslovne finansije - dugoročni aspekt finansijskih ulaganja. Niš: Ekonomski fakultet
Petrović, M., Malešević, Đ., Ivanišević, Đ., Kanjevac, M., Stančić, P. (1996) Poslovne finansije. Beograd: Savez računovođa i revizora Srbije, I
Stančić, P. (2006) Savremeno upravljanje finansijama preduzeća. Kragujevac: Ekonomski fakultet
van Hörne, J., Wachowich, J. (2002) Osnove finansijskog menadžmenta. Zagreb: Mate, prevod sa engleskog
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.