Metrika

  • citati u SCIndeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:[2]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:19
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:12

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2014, vol. 7, br. 2, str. 74-85
Interna kontrola u funkciji menadžmenta
aJKP Gradsko zelenilo, Novi Sad
bElektrovojvodina d. o. o., Novi Sad
cViša škola za ekonomiju i informatiku, Prijedor, Republika Srpska, BiH

e-adresaslobodan.popovic49@gmail.com, jelica.eremic@ev.rs, ranko.mijic@gmail.com
Ključne reči: upravljanje; menadžment; Sierpinskijev trougao; interna kontrola
Sažetak
Narastajućom globalizacijom i usled veoma dinamičnih promena na tržištima, pogotovo na tržištima kapitala, vlasnicima kapitala i investitorima potrebno je nezavisno mišljenje o finansijskim izveštajima preduzeća koja su predmet njihovog interesovanja. Istovremeno, menadžment preduzeća traga za načinom boljeg uspostavljanja kontrole preduzeća, što predstavlja dug i kontinuiran proces. Punu podršku u tome pruža mu interna kontrola. Na primeru Sierpinskijevog trougla prikazanog u obliku dijagrama, dati su elementi upravljačkog pristupa internoj kontroli. Prikazani elementi koegzistiraju u međusobnom odnosu i zajedno čine jaku i kohezivnu celinu. Ne postoji takav sistem interne kontrole koji bi svaki put obezbedio perfektne rezultate.
Reference
*** (1992) Internal control-integrated framework. Jersey City: Committee of Sponsoring Organizations
Alen, H.J., Dickson, R.M., Graziano, C., Kreitner, C., Lajoux, A., Ozier, W., Chair, V., Salamasick, M., Sinnett, B., Waller, K. (2006) Information Technology Controls: GTAG - Global Technology Audit Guide. Orlando: Institute of Internal Auditors
Chorafas, N.D. (2001) Implementing and auditing the internal control system. Chippenham, Great Britain: Antony Rowe Ltd
Eremić-Đođić, J., Savanović, N., Sikimić, V. (2013) Upravljanje procesom interne kontrole. Sremska Kamenica: Atelje Delač
Ivaniš, M. (2002) Osnovni aspekti revizije ciklusa prodaje. Revizor, vol. 5, br. 19-20, str. 35-47
Jorion, P. (2001) Value at risk: The new benchmark for managing financial risk. New York: McGraw-Hill
Lynch, F. (2007) Finansijske informacije za menadžment. Beograd: Kosmos, Prevod Saveza računovođa i revizora Srbije
Ljutić, B. (2005) Revizija - logika, principi i praksa. Beograd: MBA Press
Root, S.J. (1999) Beyond COSO- internal Control To Enhance Corporate Governance. New York: John Wiley & Sons
Soltani, B. (2009) Revizija - međunarodni pristup. Zagreb: Mate
Stanišić, M. (2006) Modeli interne kontrole. Računovodstvo, vol. 50, br. 9-10, str. 22-35
Vitorović, B. (2002) Uspostavljanje i organizovanje interne revizije. Revizor, vol. 5, br. 17, str. 63-77
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/etp1402074P
objavljen u SCIndeksu: 13.05.2015.

Povezani članci

Nema povezanih članaka