Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:33
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:28

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2015, vol. 8, br. 1, str. 47-66
Istraživanje odnosa sa klijentima u bankarskom sektoru
Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment - FIMEK

e-adresamarkopavlovic82@open.telekom.rs, prof.drmarkovic55@gmail.com, lana.aleksa.dijana@gmail.com
Ključne reči: bankarstvo; komunikacija; usluga; korisnik i marketing
Sažetak
Cilj ovog rada jeste da analizira i objasni ciljeve komunikacije u bankarskom sektoru u Srbiji. Težište je usmereno, pre svega, na komunikaciju između banke i korisnika (internu i eksetrnu komunikaciju), a zatim na ulogu komunikacije kroz faze razvoja bankarskih proizvoda, promociju bankarskih usluga i elemente komunikacijskog miksa bankarskih usluga.
Reference
Arsovski, S. (2002) Menadžment ekonomikog kvaliteta. Kragujevac: Univerzitet u Kragujevcu
Babić-Hodović, V. (2012) Marketing u bankarstvu. Sarajevo: Ekonomski fakultet
Bazić, M. (2009) Poslovna komunikacija-savremeni put do uspeha. Beograd: Megatrend univerzitet
Blek, S. (2005) Odnosi s javnošću. Beograd: Klio
Deng, S., Moutinho, L., Meidan, A. (1991) Bank Branch Managers in a Marketing Era: Their Roles and Functions in a Marketing Era. International Journal of Bank Marketing, 9(3): 32-38
Đukić, Đ., Bjelica, V., Ristić, Ž. (2004) Bankarstvo. Beograd: Ekonomski fakultet u Beogradu, 2.) dopunjeno izd
Đukić, Đ., Bjelica, V. (2004) Bankarstvo. Beograd: Ekonomski fakultet
Erić, D. (2000) Uvod u menadžment. Beograd: Ekonomski fakultet
Kotler, Ph., Keller, K. (2006) Marketing menadžment. Beograd: Data status, 12 e
Lončarević, R., Mašić, B., Đorđević-Boljanović, J. (2007) Menadžment - principi, koncepti i procesi. Beograd: Univerzitet Singidunum
Meidan, A. (1996) Marketing Financial Services. Macmillan Business
Milinković, D.F., Bazič, M. (2009) Komunikacione veštine i efikasno liderstvo. Beograd: Beogradska bankarska akademija
Noordewier, T.G., John, G., Nevin, J.R. (1990) Performance Outcomes of Purchasing Arrangements in Industrial Buyer-Vendor Relationships. Journal of Marketing, 54(4): 80
Petković, M.M., Janićijević, N.D., Bogićević, B. (2002) Organizacija - teorije, primene, ponašanje i dizajn. Beograd: Ekonomski fakultet
Stjepanović, T. (2013) Interna i eksterna komunikacija u savremenom bankarstvu. Beograd: Univerzitet Singidunum
Vasiljev, S., Miljković, M. (2006) Marketing. Beograd: Univerzitet Singidunum
Zelenović, V. (2008) Marketing u bankarstvu. Kać: Kopi komerc
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/etp1501047P
objavljen u SCIndeksu: 02.07.2015.