Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2014, vol. 3, br. 6, str. 239-252
Senzitivitet investicionih zahvata sa anuitetskim efektima
Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru, Departman za ekonomske nauke

e-adresamehmed_meta@hotmail.com
Ključne reči: Senzitivitet projekta; investiciona ulaganja; neto sadašnja vrijednost; ekonomski vijek projekta; kritična tačka; novčani prilivi i odlivi
Sažetak
Financijska teorija sugerira primjenu brojnih modernih koncepata mjerenja rizika investicionih ulaganja, ali praktična rješenja u ovoj oblasti nisu mnogo odmakla od tradicionalnih pristupa koji se u osnovi svode na analizu njihovog senzitiviteta (fleksibilnosti, osjetljivosti). Polazeći od računovodstvenog tretmana financijskog rezultata, kao razlike između ukupnog prihoda i ukupnih troškova, senzitivitet investicionih ulaganja se najčešće izražava intenzitetom promjene nekog bitnog parametra (pad obima proizvodnje i prodaje, pad cijene outputa, rast nabavnih cijena varijabilnih inputa proizvodnje i rast fiksnih troškova) koji vrijednostfinancijskog rezultata svode na nulti iznos. Cilj ovog rada je da ukaže i na neke druge mogućnosti mjerenja senzitiviteta investicionih ulaganja. S obzirom da postoji jaka korelacijska veza između obima proizvodnje i prodaje, prodajne cijene, nabavnih cijena varijabilnih proizvodnih inputa, visine investicionih ulaganja i dužine ekonomskog vijeka projekta sa jedne strane i neto sadašnje vrijednosti sa druge strane, namjera nam je da stepen senzitivnosti investicionih projekata mjerimo intenzitetom utjecaja ovih parametara na visinu neto sadašnje vrijednosti kao glavnog diskontnog mjerila izražavanja efikasnosti investicionih ulaganja. Predmet istraživanja je jedna specifična vrsta investicionih projekata koji se karakteriziraju jednokratnim ulaganjima i višekratnim, ali međusobno jednakim (anuitetskim) efektima.

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.12803/SJSECO.369714
objavljen u SCIndeksu: 19.05.2015.

Povezani članci

Nema povezanih članaka