Metrika

  • citati u SCIndeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2012, vol. 9, br. 1, str. 1-8
Analiza konkurentnosti domaćih preduzeća na globalnom tržištu
Univerzitet u Novom Sadu, Tehnički fakultet 'Mihajlo Pupin', Zrenjanin

e-adresasanja@tfzr.uns.ac.rs
Sažetak
U radu se analizira konkurentnost preduzeća u Srbiji, faktori koji su neophodni prevashodno za opstanak, a zatim i njen rast na dinamičnom, savremenom tržištu. Nedostatak znanja, zastarela oprema, neadekvatna upotreba metoda menadžmenta i savremenih tehnologija, nedostatak finansijskog kapitala,samo su neki od faktora koji doprinose nezavidnoj konkurentskoj poziciji. Izveštaj svetskog ekonomskog foruma govori o zabrinjavajućem padu prosečne ocene konkurentnosti koja je bila 3,90 u 2008., a 3,84 u 2010. godini. Takođe se beleži pad na listi konkurentnosti tranzicionih zemalja sa 13. mesta u 2008 godini na 15. mesto u 2010. godini.
Reference
Alderson, M. (2009) HELP projekat za konkurentnost u srednjoj i istočnoj Evropi. CESS magazine, a magazine for Regional Policy and Development, 16, 1, 37-39
Đuričin, D.N. (2005) The strategy for Serbian Competitiveness 2005-2010. u: Business Forum. 7-9 March 2005 Kopaonik
Grant, R.M. (2005) Contemporary strategy analysis: Concepts, techniques, applications. Oxford, UK, itd: Blackwell
Kotler, F. (2004) Marketing od A do Z - 80 pojmova koje svaki menadžer treba da zna. Novi Sad: Adizes
Kovačević, M. (2002) Međunarodna trgovina. Beograd: Ekonomski fakultet
Porter, M., Ketels, C. (2007) Competitiveness in the global economy: Sweden's position. u: Lecture delivered at the Globalization Council, Stockholm, 27 April
Porter, M.E. (2008) Presentation: Regional Competitiveness in a Global Economy. u: The Summit for American Prosperity, Washington: The Brookings Institution
Presnall, A., i dr. (2003) Competitiveness of Serbia in 2003. New York: Jefferson Institute
Sala-i-Martin, X., Blanke, J., Drneziek, H.M., Geiger, T., Mia, I., Paua, F. (2007) The global competitiveness index: Measuring the productive potential of nations. u: Porter, M.E., Sala-i-Martin, X., Schwab, C. [ur.] The global competitiveness report 2007-2008, Hampshire: Palgrave Macmillan, 3-50
Schwab, K. (2010) The global competitiveness report 2009-2010. Geneva: World Economic Forum
Seifert, M., Besić, C., Petrović, N. (2008) The role of corporate in the process of improving the quality of operations of domestic companies. u: International conference: JUSK ICQ 08, 1-4 June 2008, Belgrade
Train, A., Egbu, C. (2006) Maximizing the Impact of Knowledge for Innovation. u: Gaining Competitive Advantage, Construction and Building Research Conference (COBRA), 7-8 September 2006, London
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/sjas1201001S
objavljen u SCIndeksu: 13.02.2013.

Povezani članci