Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:14
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2013, vol. 10, br. 2, str. 7-18
Mogućnost primene dodate ekonomske vrednosti na tržištu kapitala u Republici Srpskoj
Univerzitet u Zenici, Ekonomski fakultet, Federacija BiH

e-adresaalmir.dr2@gmail.com
Sažetak
Efikasnost rada rukovodstva pre svega zavisi od toga koliko su poboljšane performanse preduzeća, tj. da li je povećana njegova tržišna vrednost, odnosno da li se stvara vrednost za deoničare. Računovodstvena neto dobit može da pruži delimičan odgovor na ovo pitanje zbog toga što računa sa samo jednim delom troškova kapitala, tj. sa troškovima pozajmljenog kapitala dok se cena i troškovi sopstvenog kapitala zanemaruju. Metod dodate ekonomske vrednosti uzima u obzir prosečnu cenu kapitala tj. kalkuliše sa ukupnim troškovima kako pozajmljenog tako i sopstvenog kapitala. U ovom radu se ispituje mogućnost proračuna dodate ekonomske vrednosti za pojedine akcije u okviru berzanskog indeksa Republike Srpske (BIRS).
Reference
Belak, V. (2002) Ekonomska dodana vrijednost (EVA) i tržišna dodana vrijednost (MVA) kao mjere performanse tvrtke. Računovodstvo, revizija i financije, (4): 42-47 (in Croatian)
Belak, V. (1997) The added value of capital invested in the company. Zagreb: RRIF Plus
Bodie, Z., Kane, A., Marcus, A.J. (2006) Essentials of investments. London: McGraw-Hill
Centralana banka Bosne i Hercegovine (2011) Godišnji izveštaj 2011. http://www.cbbh.ba/files/godisnji_izvjestaji/2011/GI_2011_bs.pdf, in Serbian
Damodaran, A. (2002) Investment valuation: Tools and techniques for determining the value of any asset. New York: John Wiley & Sons
Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske (2011) Izvještaj o radu i stanju na tržištu hartija od vrijednosti za 2011. godinu. http://www.secrs.gov.ba/Izvjestaji/2011.pdf, in Serbian
Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine (2011) Izvještaj o radu za 2011. http://www.komvp.gov.ba/site/index.php/o-komisiji/izvjestaji-komisije/item/izvjestaj-komisije-2011, in Serbian
Narayanan, M.P., Nanda, V.K. (2007) Financije za strateško odlucivanje: što nefinancijski menadžeri trebaju znati. Zagreb: Mate, (in Croatian)
Pejic-Bach, M., i dr. (1997) Financiranje poslovanja i projekata u kompjutorskom okruženju. Zagreb: RRIF Plus, (in Croatian)
Pike, R., Neale, B. (2009) Corporate finance and investment: Decisions and strategies. Englewood Cliffs, NJ, itd: Prentice Hall
Rappaport, A. (1998) Creating shareholder value: A guide for managers and investors. New York: The free press
Rodić, J., Filipović, M. (2010) Procena vrednosti preduzeća. Beograd: Asimex
SASE The Sarajevo Stock Exchange (2011) Godišnje statistike SASE za 2011. godinu. http://195.222.43.81/sase-final/language/hr-HR/Izvje%C5%A1taji/Izvje%C5%A1taji_o_trgovanju/Polugodi%C5%A1nji_i_Godi%C5%A1nji_i_izvje%C5%A1taji/Vijest/1249/categoryId/11/Godisnje_statistike_za_2011_god
Todorović, M. (2010) Poslovno i finansijsko restrukturiranje preduzeća. Beograd: Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta
van Horne, J.C., Wachowicz, J.M. (2007) Osnovi finansijskog menadžmenta. Beograd: Data status
Vukicevic, M., Gregurek, M., Odobašic, S., Grgic, J. (2010) Financijski menadžment u MS Excelu. Zagreb: Golden marketing, (in Croatian)
Wachowicz, M.J., van Horne, C.J. (2008) Fundamentals of Financial Management. London: Prentice Hall, 13th ed
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/sjas10-4713
objavljen u SCIndeksu: 07.11.2013.