Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2013, vol. 2, br. 3, str. 49-60
Organizaciona (korporativna) kultura i moć menadžmenta - međusobne paralele
Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru

e-adresabecir.kalac@uninp.edu.rs
Ključne reči: organizaciona (korporativna) kultura; moć menadžmenta; tipovi kulture; tipovi moći; međusobne interakcije
Sažetak
Interakcijska veza koja se konstituiše između organizacione (korporativne) kulture i tipa i sadržaja, pa samim tim i moći menadžmenta, postaje predmet sve veće pažnje teoretičara i praktičara koji se bave istraživačkim poslovima u oblasti privrede i društvenih delatnosti. Nesporno je utvrđeno da organizaciona kultura poslovnog sistema utiče na tip i sadržaj menadžmenta, koji se u konkretnom poslovnom sistemu primenjuje, pa samim tim i na moć tog menadžmenta. Takođe je utvrđen i obrnuti uticaj menadžmenta na korporativnu kulturu, koja se stvara pod uticajem konkretnog menadžmenta. Ovo izlaganje predstavlja mali doprinos boljem razumevanju navedenih interakcija.
Reference
Certo, S. (1980) Principles of modern management. Dubuque: W. C. Brown
Draker, P.F., Erceg, G. (1995) Menadžment za budućnost. Beograd: Grmeč
Mihailović, D., Ristić, S. (2009) Organizaciono ponašanje. Beograd: Fakultet organizacionih nauka
Torington, D., Hall, L., Tejlor, S. (2004) Menadžment ljudskih resursa. Beograd: Data Status
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/EkoIzavov1303049K
objavljen u SCIndeksu: 02.10.2017.