Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:34
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:31

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2013, vol. 2, br. 3, str. 127-138
Mogućnost razvoja kompanije 'Soko Štark' putem franšizinga
Soko Nada Štark, Beograd

e-adresaalija.jasarevic@atlanticgrupa.com
Sažetak
U ovom radu opisan je poslovni slučaj kompanije 'Soko Štark', izvršena je situaciona analiza, uočeni su problemi i data su konkretna rešenja tih problema. Pored mnogih preduzetnika u Srbiji koji su odlučili da prošire aktivnost putem franšize je i 'Soko Štark' iz Beograda. Preduzeće je svojim načinom poslovanja pokazalo uspešan koncept dosadašnjeg nastupa. U bliskoj budućnosti planira da proširi i uveća franšizni sistem. Preduzeće je dokazalo, da je uspešnije u odnosu na konkurenciju koju ima na tržištu konditorske industrije, gde je do skora vladala praznina. Zato očekujemo, da bi smo mogli lako proširiti svoj franšizni sistem kako unutar svojih granica, tako i na ostalim tržištima teritorije bivših Jugoslovenskih republika.
Reference
Alpeza, M., Erceg, A. (2006) Franšiza - 20 najtraženijih odgovora. Osijek: Centar za franšizu Centra za poduzetništvo Osijek
Baillieu, D. (2001) Franchising: Fact, fraud and fallacy. London: Streetwise 2001
Brown, H. (1969) Franchising, Trap for Trusting. Boston: Appendix A
Draškić, M. (1983) Ugovor o franšizingu. Beograd: Institut društvenih nauka - Centar za pravna i politikološka istraživanja
Jašarević, A. (2011) Franšizing u Srbiji kao poslovni koncept razvoja preduzetništva. Novi Pazar: Internacionalni - Univerzitet u Novom Pazaru, doktorska disertacija
Lovrić,, i dr. (2003) Vodič kroz poduzetništvo. Zagreb: Hrvatska udruga za franšize i partnerstva
Mašić, B. (2001) Menadžment. Beograd: Univerzitet Braća Karić
Mendelsohn, M. (1995) Franchising in Europe. London: Cassell
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/EkoIzavov1303127J
objavljen u SCIndeksu: 02.10.2017.

Povezani članci

Ekonomski izazovi (2014)
Problemi i razvoj franšizinga u Srbiji
Jašarević Alija

Anali Ekon fak Subotica (2013)
Pretpostavke za razvoj franšizinga u Srbiji
Jašarević Alija

Ekonomika poljoprivrede (2013)
Franšizing kao poslovni koncept - šansa za mnoge u Srbiji
Jašarević Alija, i dr.

prikaži sve [20]