Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:13
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:11

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2014, vol. 3, br. 6, str. 128-136
Veza strateškog menadžmenta sa sistemom integrisanih marketing komunikacija
Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru

e-adresaa.catovic@uninp.edu.rs, g.menadzer@uninp.edu.rs
Ključne reči: strategijski menadžment; sistem integrisanih marketing komunikacija; vizija; misija; ciljevi kompanije; strategija kompanije
Sažetak
Uspešno poslovanje savremenih poslovnih sistema, u današnjim tržišnim uslovima privređivanja, podrazumeva, raspolaganje kvalitetnim resursima, neophodnim za funkcionisanje preduzeća, kao i uspešno operativno i strategijsko upravljanje resursima, usmereno na ostvarivanje ciljeva organizacije. Zato se predmetni rad bavi značajem veze strategijskog menadžmenta sa sistemom integrisanih marketing komunikacija kao i njihovim implementiranjem u tržišno orjentisanoj organizaciji.
Reference
Adižes, I. (2004) Stilovi dobrog i lošeg upravljanja. Novi Sad: Adižes
Adižes, I. (2004) Upravljanje promenama. Novi Sad: Adižes
Armstrong, G., Kotler, P. (2000) Marketing: An Introduction. New Jersey: Prentice Hall, 5th ed
Aronson, E., Wilson, T.D., Akert, R.M. (2005) Socijalna psihologija. Zagreb: Mate
Bearden, W., Ingram, T., la Forge, R. (2001) Markentig Princples and Perspectives. Mcgraw-Hill/Irwin, 3rd ed
Belch, G.E., Belch, M.A. (2004) Advertising and promotion: An integrated marketing communications perspective. New York: McGraw-Hill
Caywood, C.L. (1997) The handbook of strategic public relations and integrated communications. New York - London: McGraw-Hill
Delozier, M. (2005) The Marketing Communications Process. McGraw Hill
Draker, P. (2003) Moj pogled na menadžment. Novi Sad: Adižeš
Drucker, P. (1993) Management: Tasks, Responsibilities, Practices. New York: Harper and Row
Erić, D. (2000) Uvod u menadžment. Beograd: Ekonomski fakultet
Jokić, D., Kalač, B. (2014) Preduzetništvo. Novi Pazar: Univerzitet u Novom Pazaru, 2. izdanje
Kalač, B., Ćatović, A. (2013) Organizaciona (korporativna) kultura i moć menadžmenta - međusobne paralele. Ekonomski izazovi, vol. 2, br. 3, str. 49-60
Mašić, B. (2009) Strategijski menadžment. Beograd: Univerzitet Singidunum
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/EkoIzavov1406128C
objavljen u SCIndeksu: 02.10.2017.