Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:46
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:25

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Predinstitucionalno vaspitanje i obrazovanje Srba
Univerzitet u Banjoj Luci, Filozofski fakultet, Republika Srpska, BiH

e-adresamile.ilic@unibl.rs, tatjana.mihajlovic@unibl.
Ključne reči: predinstitucionalno vaspitanje i obrazovanje; prvo slovensko pismo; glagoljica; Ćirilo i Metodije; Ohridska škola
Sažetak
U radu autori prikazuju začetke pismenosti i identifikuju osnovne specifičnosti predinstitucionalnog vaspitanja i obrazovanja starih Slovena. Od komponenti vaspitnog procesa dominantnu ulogu ima moralno vaspitanje - moralne vrline prenose se sa generacije na generaciju, dok se intelektualno vaspitanje svodi na učenje govora, kasnije shvatanje količina - mjerenjem, brojanjem i računanjem. Intenzitet društvenih faktora koji utiču na vaspitanje Slovena, različit je. Dominantnu ulogu ima porodica, religija, zatim kultura, običaji, tradicija. Tu su i geografski faktori, posebno oni vezani za klimu, prirodne specifičnosti, geografski prostor na koji su se doselili Sloveni. Primanje hrišćanstva predstavlja jedan od najznačajnijih civilizacijskih događaja u istoriji slovenskih naroda. Izrazito je procesualne prirode. Prva faza hristijanizacije Slovena malo je poznata, ali su kulturne tekovine hrišćanstva značajne, posebno one vezane za pojavu prvog slovenskog pisma. Istorijski izvori ukazuju da ne postoje dovoljni dokazi da su Sloveni prije primanja hrišćanstva imali svoje pismo. Najvjerovatnije su koristili raboš i druge mnemotehničke ili magijske znakove, dok nisu upoznali pisma razvijenih civilizacija. Ozbiljan zadatak na stvaranju prvog slovenskog pisma preuzela su braća Ćirilo i Metodije, koji su stvorili glagoljicu, kasnije ćirilicu. Prosvjetiteljski rad Ćirila i Metodija imao je epohalni značaj za budući kulturni razvoj slovenskih naroda. Učenici Ćirila i Metodija, naročito Kliment i Naum, u svojoj školi osposobljavali su polaznike da čitaju i pišu, i da stiču elemntarna znanja, a i vaspitavali ih. Kao sredstva vaspitanja koristili su primjer učitelja, usmenu i pismenu riječ. U Ohridu se, zahvaljujući prosvjetiteljima i prvim začecima institucionalnog vaspitanja i obrazovanja, razvio intenzivan misionarski rad, spremani su sveštenici iz slovenskih redova. Svoje učenike ipođakone, đakone i prezvitere slali su ne samo u jugozapadne krajeve Makedonije, već i dalje među Srbe. Zahvaljujući učenicima Klimentu i Naumu, širili su prosvjetne i vaspitne ideje i književni rad u južnim slovenskim zemljama, koje u srednjem vijeku nastavlja prosvjetitelj Sveti Sava, stvarajući temelje dolazećoj institucionalizaciji vaspitanja i obrazovanja Srba.
Reference
*** Žitije Metodijevo
*** Žitije Ćirilovo
Antoljak, S. (1970) Istorija makedonskog naroda. Knj. 1: od praistorije do kraja XVIII veka. Beograd: Zavod za izdavanje udžbenika socijalističke Republike Srbije
Arsić, R. (2013) Od stare škole do škole po meri deteta. Zbornik radova Učiteljskog fakulteta Prizren-Leposavić, 7, 43-57
Ćunković, S. (1965) Školstvo i prosveta kod Srba u srednjem veku (IX-XVII vek). Beograd: Pedagoški muzej
Đorđević, Ž. (1954) Škola i prosveta za vreme Prvog srpskog ustanka. Beograd: Pedagoško društvo NR Srbije
Đorđević, Ž. (1958) Vaspitanje u Srba - udžbenik nacionalne istorije pedagogike. Beograd: Naučna knjiga
Đorđić, P. (1990) Istorija srpske ćirilice. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Ilić, M. (2013) Metodika nastave početnog čitanja i pisanja. Banja Luka: Komesgrafika
Jovanović, G. (2013) Sveti Ćirilo i Metodije - misionari među Slovenima. Kultura, br. 138, str. 11-25
Jović, M. (1997) Istorija Srba. Priština: Pergament
Kliment, Ohridski, Preslavski, K., i dr. (1964) Ćirilo i Metodije - žitija, službe, kanoni, pohvale. Beograd: Srpska književna zadruga
Kulundžić, Z. (1957) Knjiga o knjizi. Zagreb: NIP
Lehr-Splawinski, T. (1967) Konstantyn i Metody. Warszawa: Instytut Wydawniezy Pax
Mikić, G. (2003) Pregled istorije hrišćanske crkve. Novi Sad: Platoneum
Milaš Nikodim, episkop (1985) Slavonski apostoli Kiril i Metodije i Istina pravoslavlja. Beograd: Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve
Parlić-Božović, J.Lj. (2011) Istorija pedagoških ideja u Srbiji. Kosovska Mitrovica: Filozofski fakultet
Pešikan, M. (1993) Naša azbuka i njene norme. Beograd: Vukova zadužbina
Piper, P.J. (1998) Uvod u slavistiku. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Popović, P. (2004) Ćirilo i Metodije. Beograd: Svet knjige
Prodić, S. (2011) Manastirska poslušanja i njihovuticaj na razvoj kulturnih i socijalnih elemenata života u srednjovekovnoj Srbiji. Šibenik: Istina, izdavačka ustanova Eparhije dalmatinske
Rajčević, P. (2013) Prosvetiteljska misija svete braće Kirila i Metodija. Zbornik radova Učiteljskog fakulteta Prizren-Leposavić, 7, 13-27
Slijepčević, Đ. (2002) Istorija srpske pravoslavne crkve. Knj. 1, Od pokrštavanja Srba do kraja XVIII veka. Beograd: JRJ
Trnavac, N. (2012) Leksikon istorije pedagogije srpskog naroda: period do 1945. godine: pojmovi, događaji, ustanove, ličnosti: izvori i literatura. Beograd: Zavod za udžbenike
Vujaklija, M. (2006) Leksikon stranih reči i izraza. Beograd: Prosveta
Zaninović, M. (1988) Opća povijest pedagogije. Zagreb: Školska knjiga
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/sinteze0-11326
objavljen u SCIndeksu: 01.09.2016.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka