Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2013, vol. 3, br. 5, str. 197-247
Odjeci Ničeovog Zaratustre u epohi postmoderniteta
Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu
Ključne reči: Niče; Zaratustra; smrt boga; Dionis; vremenitost; natčovek; volja za moć; večno vraćanje istog; Dostojevski; Hristos; nihilizam
Sažetak
U ovom radu autor svestrano razmatra gnoseološko zračenje Ničeovog spisa Tako je govorio Zaratustra, stavljajući tu glasovitu knjigu u kontekst epohalnih, prevratničkih tema ovog filozofa, od volje za moć, natčoveka, preko smrti Boga, antipodne napetosti između apolonskog i dionizijskog bivstvujućeg principa, sve do večitog vraćanja istog. Kritikujući one antropološko-epistemološke interpretacije koje banalizuju značenjsku dimenziju ovog razuđenog i nepristupačnog Ničeovog dela, autor teksta podastire one argumente kojima se osvetljava sasvim osoben hermeneutički pristup nihilističkoj filozofiji ovog velikog nemačkog mislioca, i ukazuje na značaj njegovog 'pevanja i mišljenja' za istančanije razumevanje savremene postmodernističke situacije. Unutar globalno dominantnih ideologija, zaključno sa liberalno-demokratskom i neoliberalnom, nahodi se ontološka odluka o kulturalnom i personalnom izboru maskirajuće bivstvene strategije bekstva od konačnosti. Ničeova anticipacija je, prema autorovoj eksplanaciji, dosegla do samog aktuelnog trenutka u kojem je, zahvaljujući tehnološkoj, prevashodno medijskoj i informativnoj evoluciji, autonomni kapacitet proizvoda prvobitno namenjenih totalnom smenjivanju autentičnog ontološkog ambijenta, ostao takav da sâm postaje nadzorno aktivan prema ljudskim korisnicima. Postmoderni realitet se - posmatran iz perspektive Ničeovih uvida iz knjige Tako je govorio Zaratustra - izmetnuo u upravnu instancu, utoliko što čovek već postaje potpuno zavistan od njegovog održavanja, što je došao do tačke napuštanja sebe samog.
Reference
Carus, P. (1972) Nietzsche and Other Exponents of Individualism. New York: Haskell House Publishers, reprint izdanje
Derrida, J. (1977) The Question of Style. u: Allison David B. [ur.] The New Nietzsche: Contemporary Styles of Interpretation, New York: Dell
Dodds, E.R. (2004) The Greeks and the Irrational. Princeton: University of California Press, drugo izdanje
Đurić, M. (1992) Putevi ka Ničeu. Beograd: S.K.Z, str. 114
Fajerabend, P. (1987) Protiv metode. Sarajevo: Veselin Masleša
Fajerabend, P. (1994) Nauka kao umetnosti. IK Zorana Stojanovića, str 58, Naš kurziv
Guepin, J.P. (1968) The Tragic paradox: Myth and Ritual in Greek Tragedy. Amsterdam: A.M. Hakkert
Johannes, N. Max Scheler on Friedrich Nietzsche. u: Goiechea David [ur.] The Great Year of Zarathustra (1881-1981)
Lowell, H.R. (1973) Heidegger and Jaspers on Nietzsche: A Critical Examination of Heidegger‘s and Jaspers' Interpretations of Nietzsche. The Hague: Martinus Nijhoff
Marius, P.N. (1970) From Nietzsche Down to Hitler. Port Washington: Kennikat Press
Mugge, M. (1970) Friedrich Nietzsche. Port Washington: Kennikat Press
Niče, F. (1976) Tako je govorio Zaratustra. Zagreb: Mladost, str. 9-10
Niče, F. Vesela nauka. str. 235-236, nav. izdanje
Niče, F. (1982) Tako je govorio Zaratustra. Beograd: Grafos, str. 122-123
Reed, T.J. (1978) Nietzsche‘s Animals: Idea, Image and Influence. u: Pasley Malcolm [ur.] Nietzsche: Imagery and Thought, Berkeley: University of California Press
Stambaugh, J. (1972) Nietzsche‘s Thought of Eternal Return. Baltimore: John Hopkins University Press
Weise, A.S. (1983) The Body Dionysian: Nietzsche, Freud, Merleau-Ponty. u: Goiechea Goiechea [ur.] The Great Year of Zarathustra (1881-1981), Lanham, MD: University Press of America
Williams, W.D., Nietzsche‘s, M. (1978) u: Pasley Malcolm [ur.] Nietzsche: Imagery and Thought, Berkeley: University of California Press
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.7251/pol1305197S
objavljen u SCIndeksu: 24.02.2017.