Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:20
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2020, vol. 10, br. 20, str. 41-55
Promene međunarodnog poretka i Bosna i Hercegovina - 25 godina od Dejtonskog sporazuma
Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Filozofski fakultet, Pale, Republika Srpska, BiH

e-adresasrdjan.perisic@ffuis.edu.ba
Sažetak
U radu se govori o uticaju promena međunarodnog poretka na poziciju Bosne i Hercegovine i njenu unutrašnju politiku u periodu od potpisivanja Dejtonskog sporazuma 1995. do 2020. godine. Prvo se analiziraju međunarodni poreci koji su postajali u tom periodu. Daje se analiza unipolarnog međunarodnog poretka do 2008. godine i njegov uticaj na unutrašnje odnose i politički sistem u BiH, kao i na samu poziciju BiH u Evropi i regionu. Posebno se daje analiza delovanja NATO-a u BiH u tom periodu. Drugi period počinje posle 2008. godine i predstavlja izrastanje multipolarnog međunarodnog poretka. Sagledava se uticaj tog poretka na BiH i njene unutrašnje političke procese. Posebno se daje analiza povratka Rusije na Balkan i koje su posledice proizašle iz toga. Takođe, daje se analiza kineskog ekonomskog i geopoltičkog projekta "Jedan pojas i put" i njegovog uticaja u regionu i na BiH. Jedno od težišta u radu jeste sagledavanje pozicije BiH i Republike Srpske u kontekstu širenja NATO-a.
Reference
*** Ustav BiH. 10. 1. 2021, http://www.savjetministara.gov.ba/osnovne_ informacije_o_bih/default.aspx?id=6090&langTag=hr-HR
*** Ustav Republike Srpske. 10. 1. 2021, https://www.narodnaskupstinars.net
*** Ustav SAD. 10. 1. 2021, http://www.prafak.ni.ac.rs/files/nast_mat/Ustav_SAD_sprski.pdf
Atlantska inicijativa (2010) Bosna i Hercegovina i NATO. https://atlantskainicijativa.org/wp-content/uploads/ai/pdf/brosure/Brosura-1.pdf
Barić, R. (2020) Kina u jugoistočnoj Europi - širenje utjecaja. 15. 10. 2020, https://obris.org/svijet/kina-u-jugoistocnoj-europi-sirenje-utjecaja
BL-portal (2019) Republika Srpska i Kina realizuju zajedničke projekte. https://www.bl-portal.com/novosti/video-republika-srpska-i-kina-realizuju-zajednicke-projekte
Chollet, D. (2007) Tajna povijest Dejtona. Zagreb: Golden marketing
Dimitrijević, V., Stojanović, S. (1996) Među-narodni odnosi. Beograd: Službeni glasnik
DW (2019) Ovo se Briselu ne sviđa. 20. 10. 2020, https://www.dw.com/sr/ovo-se-briselu-ne-sviđa/a-44564565
Hadžić, S. (2014) Jadranska povelja. Podgorica: Institut za evropske integracije i međunarodnu saradnju
Jiang, S. (2013) Is Bipolarity a sound recipe for world order: As compared to other historically known alternatives. u: ICD Annual Conference on Cultural Diplomacy in the USA Options on the Table, Soft Power, Intercultural Dialogue & the Future of US Foreign Policy
Jutarnji (2007) Cerić - za BiH pravilo jedan čovjek - jedan glas. 10. 01. 2021, https://www.jutarnji.hr/naslovnica/ceric-zabih-pravilo-jedan-covjek-jedan-glas-3971403
Kasapović, M. (2005) Bosna i Hercegovina podijeljeno društvo i nestabilna država. Zagreb: Politička kultura
Kecmanović, N. (2007) Nemoguća država. Banja Luka: Glas Srpske
Kunić, P. (1997) Republika Srpska - država sa ograničenim suverenitetom. Banja Luka: Atlantik
Lavić, S. (2017) O zloupotrebi konstitutivnosti naroda. Sarajevo: Asocijacija nezavisnih intelektualaca Krug 99, https://www.krug99.ba/o-zloupotrebama-koncepta-konstutivnosti-naroda-pise-senadin-lavic
Maroević, R. (2015) Rusija uložila veto na rezoluciju o Srebrenici. RTS, 12. 10. 2020, https://www.rts.rs/page/stories/sr/story/9/politika/1971066/rusija-ulozila-veto-na-rezoluciju-o-srebrenici.html
Nešković, R. (2013) Nedovršena država - politički sistem Bosne i Hercegovine. Sarajevo: Friedrich-Ebert-Stiftung
OHR (2007) Kominike Upravnog odbora za implementaciju mira. 27. 2. 2007, http://www.ohr.int/kominike-upravnogodbora-savjeta-za-i-12
Perišić, S. (2020) Geopolitika novog hladnog rata u Evropi - od novog ideološkog sučeljavanja do kraha razoružavanja. Politika nacionalne bezbednosti, 1(18), 179-199
Perišić, S. (2015) Nova geopolitika Rusije. Beograd: Odbrana
Perišić, S.M. (2015) Savremeno geopolitičko sučeljavanje Rusije i Zapada - da li je na pomolu (novi) raskol između Evrope i Rusije?. Vojno delo, vol. 67, br. 4, str. 54-74
Perišić, S.M. (2016) Energetska strategija Rusije i Srbija - eho Južnog toka. Vojno delo, vol. 68, br. 7, str. 28-44
Perišić, S.M. (2020) Povratak Rusije - Rusija u 21. veku. Napredak - časopis za političku teoriju i praksu, vol. 1, br. 2, str. 127-140
Steiner, C., Ademović, N. (2010) Komentar Ustava Bosne i Hercegovine. Sarajevo: Fondacija Konrad Adenauer
Stević, L., Grujić, M. (2015) Bosna i Hercegovina na novom putu svile strategija, stanje, perspektive i pozicioniranje u skladu sa novom kineskom strategijom u zemljama CIE. Politeia, vol. 5, br. 10, str. 53-86
Szunomar, A. (2017) Cooperation between China and Central and Eastern Europe: Promising start, doubtful outlook. Chinausfocus, https://www.chinausfocus.com/finance-economy/cooperation-between-china-and-central-and-eastern-europe-promising-start-doubtful-outlook
Trnka, K. (2000) Konstitutivnost naroda. Sarajevo: Vijeće bošnjačkih intelektualaca
Tuomi, O. (2000) New geopolitics: The world order and Northern Europe in a modern geopolitical perspective. Beograd: Škola nacionalne odbrane
Vanjek, D. (2018) Jedino federalistička rješenja mogu spriječiti daljnje raslojavanje Bosne i Hercegovine. Mostar: Institut za društveno - politička istraživanja, https://www.idpi.ba/dejan-vanjek-o-federalizmu-u-vecernjem-listu
Waltz, K. (2002) Structural realism after the cold war. u: Ikenberry G.J. [ur.] America Unrivaled: The Future of the Balance of Power, New York: Cornell University Press, pp. 29-67
Waltz, K. (2000) Structural realism after the cold war. International Security, 25(1), 5-41
Wohlforth, W. (1999) The stability of a unipolar world. International Security, 24(1), 5-41, https://www.belfercenter.org/sites/default/files/files/publication/wohlforthvol-24no1.pdf
Zovko, M. (2006) Ustavno uređenje Bosne i Hercegovine. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naknada
Živković, Z. (2015) Ruski veto blokirao Rezoluciju o Srebrenici, oštre reakcije SAD i Britanije. Radio Slobodna Evropa, 13. 10. 2020, https://www.slobodnaevropa. org/a/rezolucija-o-srebrenici-nije-prosla-rusija-ulozila-veto/27116786.html
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/politeia0-29380
primljen: 15.09.2020.
prihvaćen: 04.11.2020.
objavljen u SCIndeksu: 25.05.2021.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0