Metrika

  • citati u SCIndeksu: [8]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2014, vol. 3, br. 2, str. 21-34
Doktrinarna gnoza u islamu - položaj i značaj
Grupa za religijsku filozofiju, Centar za religijske nauke 'Kom', Beograd

e-adresat_halilovic@centarkom.rs
Ključne reči: doktrinarna gnoza; filozofija; Mula Sadra; prenesena gnoza; praktična gnoza; razum; intuicija; religija; islam
Sažetak
Empirijske, racionalne i intuitivne metode u naučnim razmatranjima formulišu različite naučne discipline. Doktrinarna gnoza i filozofija predstavljaju dve racionalno-demonstrativne nauke koje razmatraju ontološka pitanja. Iako osnova njihovog gnostičkog iskustva jeste intuitivno saznanje, gnostici svoje iskustvo opisuju i obrazlažu na racionalan način, s ciljem da sadržaj takvog gnostičkog znanja u njihovim naučnim radovima bude dostupan široj javnosti. Na taj način utemeljuje se doktrinarna gnoza, koja kao i filozofija koristi opšte pojmove. Da bi se stekla jasna slika o suštini doktrinarne gnoze u islamu, u ovom radu ćemo nastojati da predstavimo osnovne karakteristike doktrinarne gnoze i odnos između nje i sličnih naučnih disciplina. Na tom planu, osim toga što će biti važno da se pojasne razlike između doktrinarne gnoze i ostalih aspekata gnostičkog saznanja u islamu, kao što su prenesena gnoza i praktična gnoza, biće potrebno obratiti posebnu pažnju na to da se jasno analizira i razlika između doktrinarne gnoze i filozofije.
Reference
Dževadi, A.A. (2007) Rahik al-mahtum. Kom: Esra
Dževadi, A.A. (2008) Ajn-e nazzah. Kom: Esra
Dževadi, A.A. (2011) Marzha-je mijan-e erfan-e nazari va falsafe. Esra, 8, 7-26
ibn Abi, T.A. Nehdžul-belaga. Kom: Hadaf
Ibn, A.M. Al-futuhat al-makkijja. Bejrut: Sadir
Ibn, S.H.A.A. (1984) Aš-šifa. Kom: al-Maktaba al-Mar'aši an-Nedžefi
Ibn, T.S.A. (1981) Tamhid al-kava'id. Tehran: Vezarat-e farhang
Kulejni, M. (1986) Al-kafi. Tehran: Dar al-kutub al-islamijje
Mevlana, R.D. (1996) Masnavi manavi. Tehran: Rastin
Rumi, K., Davud, M. (1996) Šarh-u fusus al-hikam. Tehran: Elmi-farhangi
Sadra, Š.M., Sadrudin, M. (1986) Mafatih al-gajb, Tehran Moula
Sadra, Š.M., Sadrudin, M. (1989) Al-Asfar. Kom: al-Mustafavi
Sadra, Š.M., Sadrudin, M. Al-Ta'likat ala aš-Šifa. Kom: Bidar
Saffar, M.ibn H. Basair ad-daradžat. Kom: Al-Maktaba al-Mar'aši an-Nedžefi
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/kom1402021H
objavljen u SCIndeksu: 06.05.2015.

Povezani članci

Nema povezanih članaka