Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2017, vol. 6, br. 3, str. 1-30
Vapaj naja - analiza socijalne misli Mevlane Rumija
Grupa za religijsku civilizaciju, Centar za religijske nauke 'Kom', Beograd

e-adresam.halilovic@centarkom.rs
Ključne reči: Rumi; poezija; Bog; čovek; društvo; islam; mistika; socijalna misao; etika
Sažetak
Pesnički zanos i maestralno književno umeće stvaranja okrepljujuće poezije u kombinaciji s mističkim duhom, pogotovu kada se na to pridoda i mogućnost korišćenja bogate saznajne religijske baštine - imaju mnogo toga originalnog da ponude. Tako se zapravo stvara tradicija vredna pažnje i ritam usklađen sa svakom vrstom emocije. Tako se pojavljuju stihovi puni duha, stihovi koji će se roditi da bi nadživeli sve generacije i naraštaje, koji će nastati da bi opstali, koji će nastupiti da bi spasli čovečanstvo - od mrtvila, od ustajalosti, od statičnosti, od izgubljenih puteva, od pogrešnih iluzija, od neispravnih ideala. Tako se stvara poezija nalik samome čoveku, prelivena ljubavlju, ali onom istinskom, večnom. Tako se stvara život, zapravo. A tako nastaju i okrepljujuće reči Mevlane Rumija. Rumijev život možemo podeliti u tri perioda: obrazovanje, naučnički život, mističko putovanje. Tokom prvog perioda, mladi Rumi stekao je veliko znanje, upoznao je gotovo sve tradicionalne i racionalne naučne discipline. U drugom periodu, iskusni Rumi predavao je svojim učenicima sve ono što je ranije naučio. A u poslednjem periodu, produhovljeni Rumi - ili kako bi on sam rekao 'izgoreli zaljubljenik' - pevao bi pesmu svoje udaljenosti od Boga i samoće među ljudima. Iako je Rumi u svakom ovom periodu bio različit u odnosu na druge periode, ipak je nemoguće negirati jedinstvenu nit koja ga je pratila celog života - a to je bila njegova konstantna privrženost šerijatu, odnosno islamskom verozakonu. Gotovo sve Rumijeve zbirke i dela stvoreni su u poslednjem periodu njegovog života, čime se svedoči da nam se u njima obraća Rumi koji je kroz sve te periode uspešno prošao. Zato je veoma bitno da istražimo kako je jedan maestralni pesnik i veliki mistik i zaljubljenik u Boga koji je prethodno dokazan i kao vrli poznavalac raznih islamskih nauka posmatrao društvo i društveni život. U ovom radu pokušaćemo da precizno razmotrimo to pitanje.
Reference
*** Kuran
Ali, N.M. (2016) Religious language in the transcendent philosophy of Mulla Sadra. Kom : Journal of Religious Sciences, vol. 5, br. 2, str. 23-38
Džafari, T.M. (1985) Az darja be darja. Tehran: Vezarat-e eršad-e eslami
Estelami, M. (2011) Dars-e Masnavi. Tehran: Zovar
Foruzanfar, B. (1987) Zendegani-je Moulana Đalalodin Mohamad Balhi. Tehran: Zovar
Franklin, L. (2004) Moulavi: Diruz va emruz, šark va garb. Tehran: Našr-e sales, preveo na persijski jezik Farhad Farahmandfar
Halilović, M. (2015) Božje otkrovenje ili religijsko iskustvo - analiza različitih modela razumevanja otkrovenja. Kom : časopis za religijske nauke, vol. 4, br. 1, str. 79-98
Halilović, S. (2014) Gnostička hermeneutika u islamu s posebnim osvrtom na transcendentnu filozofiju Mula Sadre Šrazija. Kom : časopis za religijske nauke, vol. 3, br. 2, str. 1-20
Homai, D. (2006) Moulaviname: Moulavi će migujad?. Tehran: Homa
Husain, A.S. (2014) The relation of religion and reason in the transcendent wisdom: A look at the necessity of philosophical investigation in the view of Mulla Sadra. Kom : Journal of Religious Sciences, vol. 3, br. 1, str. 1-20
Jusefi, H.G. (1998) Ćešme-je roušan: Didari ba ša eran. Tehran: Elmi, osmo izdanje
Madžlisi,, Bakir, M. (1983) Bihar al-anvar. Bejrut: Muasasa al-Vafa
Meškini, A. (2003) Tahrir al-mavaiz al-adadija. Kom: al-Hadi
Rahmdel, R.G. (2005) Negahi be sahtar-e eđtemai-je andiše-je Moulavi dar Masnavi. Olum-e eđtemai va ensani, 22(1): 51-68
Rumi, M.M.D. (1961) Divan-e Šams Tabrizi. Tehran: Tehranski univerzitet
Rumi, M.M.D. (1990) Masnavi-je manavi. Tehran: Zovar
Rumi, M.M.D. (1991) Fihi ma fih. Tehran: Amir Kabir
Sabet, A. (2008) Šahr va deh dar andiše-je Moulavi. Adabijat-e erfani va osture-šenahti, 4 (12): 49-63
Vaseki, H.D., Malek-Sabet,, Kahdui, M., Kazem, M. (2014) Negahi tahlili be rabete-je manavi-je Soltan Valad va mašajeh-e tarike-je Moulavije. Motaleat-e erfani, 5 (4): 177-208
Velajati, A.A. (2016) Istorija kulture i civilizacije islama i Irana. Beograd: Centar za religijske nauke Kom, preveo s persijskog jezika Muamer Halilović
Zabiholah, S. (2016) Tarih-e adabijat dar Iran. Tehran: Koknus, trideseto izdanje
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/kom1703001H
objavljen u SCIndeksu: 14.02.2018.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka