Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2013, vol. 19, br. 2, str. 65-77
Plućna embolija
aGradski zavod za hitnu medicinsku pomoć, Beograd
bKlinički centar Srbije, Urgentni centar, Klinika za urgentnu hirurgiju , Beograd

e-adresasmchitna94@gmail.com
Sažetak
Plućna embolija predstavlja značajan zdravstveni problem zbog nespecifične kliničke slike, a velikog rizika od smrtnog ishoda. Dijagnostika plućne embolije (PE) je ponekad vrlo teška i često ostaje za života neprepoznata. U zavisnosti od rizika od nastanka smrtnog ishoda, plućna embolija se klasifikuje kao visokorizična i niskorizična (intermedijarnog i niskog rizika). Početna procena rizika je potrebna radi prepoznavanja visoko rizičnih bolesnika koje treba podvrgnuti specifičnim dijagnostičkim i terapijskim postupcima. Kod bolesnika kod kojih se sumnja na PE koja nije visokog rizika, potrebno je na osnovu anamnestičkih podataka, kliničke slike i faktora rizika proceniti kliničku verovatnoću radi odabira optimalne strategije i interpretacije rezultata dijagnostičkih testova. Kod hemodinamski ugroženih bolesnika lečenje prevashodno usmereno na hitno uspostavljanje protoka kroz okludirane plućne arterije. Kod manje teških bolesnika cilj lečenja je sprečavanje progresije trombotskog procesa i eventualno ponavljanih embolizacija u periodu od 24-48h. Antikoangulantna terapija ima ključnu ulogu u lečenju plućne embolije. Trombolitički lekovi su terapija izbora kod visokorizičnih bolesnika sa PE sa šokom i/ili perzistentnom hipotenzijom, u odsustvu apsolutnih kontraindikacija za njihovu primenu.
Reference
*** (2013) Nacionalni vodič dobre kliničke prakse za dijagnostikovanje i lečenje prehospitalnih urgentnih stanja. Beograd: Ministarstvo zdravlja Republike Srbije
Chalikias, G.K., Tziakas, D.N., Stakos, D.A., Konstantinides, S.V. (2010) Management of acute pulmonary embolism: a contemporary, risk-tailored approach. Hellenic journal of cardiology, 51(5): 437-50
Kalezić, N., i dr. (2013) Inicijalni tretman urgentnih stanja u medicini. u: Ivošević T. i dr. [ur.] Plućna embolija, Beograd: CIBID Beograd, poglavlje 13, 335-347
Milašinović, G. (2013) Nacionalni vodič dobre kliničke prakse za dijagnostikovanje i lečenje akutnih i hroničnih oboljenja vena. Beograd: Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova
Mitić-Milikić, M.M., Vukčević, M.D. (2004) Savremeni stavovi u dijagnostici plućne tromboembolije. Vojnosanitetski pregled, vol. 61, br. 2, str. 187-191
Torbicki, A., Perrier, A., Konstantinides, S., Agnelli, G., Galiè, N., Pruszczyk, P., Bengel, F., Brady, A.J.B., Ferreira, D., Janssens, U., Klepetko, W., Mayer, E., Remy-Jardin, M., Bassand, J. (2008) Guidelines on the diagnosis and management of acute pulmonary embolism: the Task Force for the Diagnosis and Management of Acute Pulmonary Embolism of the European Society of Cardiology (ESC). European heart journal, 29(18): 2276-315
Vučićević-Trobok, J., Bogdanov, B., Trifković, M. (2005) Smernice za terapiju plućnog tromboembolizma. Pneumon, br. 42, str. 103-110
Vučićević-Trobok, J., Bogdanov, B., Trifković, M. (2005) Smernice za dijagnostiku plućnog tromboembolizma. Pneumon, br. 42, str. 95-101
Warren, D.J., Matthews, S. (2012) Pulmonary embolism: investigation of the clinically assessed intermediate risk subgroup. British journal of radiology, 85(1009): 37-43
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 15.01.2014.