Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2018, vol. 24, br. 2, str. 109-117
Teška trauma u radu Hitne pomoći Beograd
Gradski zavod za hitnu medicinsku pomoć, Beograd
Ključne reči: Teška trauma; prehospitalno zbrinjavanje; protokol zbrinjavanja traume
Sažetak
Uvod Zbrinjavanje teške traume na mestu povređivanja predstavlja veliki profesionalni izazov u radu hitne medicinske pomoći (HMP). Cilj rada je sagledavanje učestalosti uzroka nastanka teških trauma koje zbrinjava HMP Beograd. Metod rada Izvršena je retrospektivna analiza 738 lekarskih izveštaja HMP za period 01.01. - 31.12.2015. godine sa dijagnozom teške traume klasifikovanom prema kriterijumima Pravilnika i parametrima za praćenje kvaliteta rada zdravstvenih ustanova. Deskriptivnom metodom obrađeni su sledeći parametri za osobe koje nisu završile letalno na mestu događaja (n=554): učestalost povređivanja u dnevnoj i noćnoj smeni, uzrok povrede koja je dovela do teške traume, pol i godine pacijenata. Od ukupnog broja teško povređenih pacijenata, izdvojen je broj smrtnih ishoda na mestu događaja. Rezultati: Dobijeni su sledeći rezultati: najveći broj traumatizovanih osoba je bio prosečne starosti od 36 do 65 godina života, više muškog (67,15%) nego ženskog pola (36,82%); najčešći uzrok nastanka teške traume je bio saobraćajni udes (21.66%); a najveći broj teških trauma se dešavao tokom dnevne smene (60.29%). Procenat teško povređenih sa smrtnih ishodom na licu mesta je iznosio 24,93% (184 pacijenta). Zaključak Najčešći uzrok teških trauma u radu HMP Beograd je saobraćajni traumatizam, koji zahteva kontinuiranu edukaciju zaposlenih, prema svetskim i domaćim vodičima dobre kliničke prakse za prehospitalno zbrinjavanje teške povrede.
Reference
*** (2007) Metodološko uputstvo za postupak izveštavanja zdravstvenih ustanova o obaveznim pokazateljima zdravstvene zaštite. Beograd: Institut za javno zdravlje Srbije 'Dr Milan Jovanović Batut'
Australian Government-Department of Infrastructure and Regional Development (2015) Road trauma Australia 2014: Statistical summary
Australian Government-Department of Infrastructure and Regional Development (2015) Pedestrian and road safety
Bošan-Kilibarda, I., Majhen-Ujević, R. (2012) Smjernice za rad izvanbolničke hitne medicinske službe. Zagreb, 4: 150-205
European Society of Intensive Care Medicine (2013) Severe and multiple trauma: Clinical problems. 4 Dec
Global Burden of Disease Study 2013 Collaborators (2015) Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 301 acute and chronic diseases and injuries in 188 countries, 1990-2013: A systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013. Lancet, 386 (9995): 743-800
Maksimović, Ž. (2010) Hirurgija. Beograd: Medicinki fakiultet, CIBID, 29-64
Ministarstvo zdravlja Republike Srbije (2011) Nacionalni vodič dobre klinička prakse - prehospitalno zbrinjavanje teške traume
o`Meara Peter,, Burley, M., Kelly, H. (2002) Rural urgent care models: what are they made of?. Australian Journal of Rural Health, 10(1): 45-50
Owens, P.L., Barrett, M.L., Gibson, T.B., Andrews, R.M., Weinick, R.M., Mutter, R.L. (2010) Emergency Department Care in the United States: A Profile of National Data Sources. Annals of Emergency Medicine, 56(2): 150-165
WHO (2014) Injuries and violence: The facts 2014. Geneva
WHO (2013) Global status report on road safety 2013: Supporting a decade of action. Geneva
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: originalan članak
DOI: 10.5937/Halo1802109O
objavljen u SCIndeksu: 25.10.2018.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka