Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:10

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2015, vol. 3, br. 1, str. 28-39
Upravljanje rizicima i prinosima u bankama
Visoka poslovna škola strukovnih studija 'Prof. dr Radomir Bojković' Kruševac

e-adresapimlukic@yahoo.com, trisic.marko@gmail.com
Sažetak
U savremenom bankarstvu, upravljanje bankom u osnovi znači upravljanje rizicima. Verovatno najteži problem i najznačajnija odluka za menadžment banaka u promenljivom i izazovnom okruženju jeste, koliko rizika i koje tipove rizika preduzeti da bi se ostvario zadovoljavajući nivo prinosa. Obzirom da su ciljevi za visokim profitom i niskim rizikom dijametralno suprotni, bazični okvir koji primorava i pokreće menadžment jeste zahtev da se kombinacijom rizika produkuju prihvatljivi prinosi i najveća vrednost za vlasnike uloženih stredstava u banke. Cilj rada jeste analiza finansijkih rizika i prinosa, kao i opcioni odnos između prinosa i rizika, uz korišćenje savremenih koncepata i postupaka za modeliranje rizika. Pri tome, primenjuje se koncept uravnoteženog i integrisanog upravljanja aktivom i pasivom ALM (Asset-liability management), koji predstavlja jedan od najkorisnijih analitičkih metoda savremenog menadžmenta u bankama. Ovaj pristup pokazuje svoju efikasnost kod smanjivanja izloženosti rizicima, posebno kada su u pitanju tako značajni i opasni rizici kao što su kamatni i likvidnosni.
Reference
Aspinwall, R.C., Eisenbeis, R.A. (1985) Handbook for Banking Strategy. New York: John Wiley & Sons
Beke-Trivunac, J. (1997) Rizici u bankarskom poslovanju i solventnost banke. Jugoslovensko bankarstvo, 11-12
Benton, G. (1996) The bank director's handbook: The board member's guide to banking and bank management
Ćirović, M. (2001) Bankarstvo. Beograd: Bridge Company
Ćirović, M. (2004) Fuzije i akvizicije. Novi Sad-Beograd-Zemun: Prometej
Ćirović, M. (1995) Bankarski menadžment. Beograd: Ekonomski fakultet
Doyle, P. (2008) Value-based marketing: Marketing strategies for corporate growth and shareholder value. John Wiley & Sons, Second Edition
Đukić, Đ., Bjelica, V., Ristić, Ž. (2004) Bankarstvo. Beograd: Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta
Erić, D.D. (2003) Finansijska tržišta i instrumenti. Beograd: Viša poslovna škola
Heffernan, S.A. (1996) Modern banking in theory and practice. Chichester, England: Wiley
Hempel, H.G., Simonson, D.G., Coleman, B.A. (1994) Bank management: Text and cases
Hopkins, W.E., Hopkins, S.A. (1997) Strategic planning-financial performance relationships in banks: a causal examination. Strategic Management Journal, 18(8): 635-652
Koch, W.T. (2000) Bank management. Chicago: The Drayden Press
Miller, A. (1990) GAAP GUIDE, Generaly Accepted Accouting Principles. Orlando Florida
Mischin, S.F. (2007) Monetarna ekonomija, bankarstvo i finansijska tržišta. Beograd: Data status, VII izdanje
Rappaport, A., Sirower, M.L. (1999) The Trade - Offs for Buyer and Seller in M&A. Harward Business Review, November-; December
Rose, P.S., Hudgins, S.C. (2005) Bank management and financial services. Boston: McGraw-Hill/Irwin
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/trendpos1501028L
objavljen u SCIndeksu: 03.04.2016.

Povezani članci

Nema povezanih članaka