Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:23
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:22

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2016, vol. 4, br. 1, str. 1-7
Srbija i direktna strana ulaganja
nema

e-adresabrankabudimir7@gmail.com
Sažetak
Osnovni element procesa privatizacije kao neminovnog produkta procesa tranzicije, svakako je kapital. Da bi jedna zemlja izvršila transformaciju državne svojine u privatnu, neophodan joj je kapital. Kao što je slučaj sa većinom zemalja koje su prošle kroz proces tranzicije, tako ni Srbija nije mogla sama da izvrši proces privatizacije. Naime, nedostajao joj je sopstveni kapital. U tom slučaju, jedino rešenje nalazi se u stranom kapitalu ili u stranim ulaganjima. Najviše značaja i efekta za Srbiju imaju direktne strane investicije, o čemu će biti reči u narednom tekstu.
Reference
*** (2003) Prilozi IEN za projekat - strategija industrijskog razvoja Srbije do 2010. godine. Beograd, (IO), pp 47-56
*** Strane direktne investicije u Srbiji 2001-2011. Business info group, (11), pp 4-9, 12-16, www.big.co.rs
*** (2008) World investment report 2008: FDI policies for development - national and international perspectives. New York-Geneva: UNCTAD, pp. 14-16
Borenstein, E., de Gregorio, J., Lee, J. (1998) How does foreign direct investment affect economic growth. Journal of International Economics, vol. 45, br. 1, str. 115-135
Grozdanić, R. (2003) Poslovna politika i preduzetništvo. Čačak: Tehnički fakultet
Narodna banka Srbije http://www.nbs.rs/internet/latinica/80/platni_bilans.html
Stojadinović-Jovanović, S. Investicije kao oblik finansiranja globalne ekonomije. Beograd: Ekonomski fakultet, (15), pp. 35-49
Vidas-Bubanja, M.M. (2004) Savremena kretanja stranih direktnih investicija - rastući značaj sektora usluga u investicionom miljeu sveta. Poslovna politika, vol. 33, br. 11, str. 25-30
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/trendpos1601001B
objavljen u SCIndeksu: 22.07.2016.
Creative Commons License 4.0