Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:56
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:49

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2019, vol. 7, br. 1, str. 31-36
Značaj savremenih informacionih tehnologija za donošenje poslovnih odluka
Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd

e-adresamilos.nikolic@vspep.edu.rs, tamara.vesic@vspep.edu.rs, milan.gavrilovic@vspep.edu.rs
Ključne reči: menadžment informacionih sistema; informacija; planiranje; odlučivanje
Sažetak
Prvi deo ovog rada govori o brzom razvoju informacionih tehnologija koji su potpomogli globalizaciji tržišta, jačanju konkurencije, povezivanju, bržem potoku informacija, stvaranju potpuno novih proizvoda što je uzrokovalo promenu svakodnevice u kojoj menadžeri moraju da donose drugačije strateške, taktičke i operativne odluke. Takođe, objašnjen je pojam menadžment informacionog sisitema kao integralnog dela procesa planiranja, organizovanja i kontrolisanja rada u uslovima prožetim odlučivanjem, kao kreativnom finalizacijom procesa menadžmenta. Poseban deo rada se odnosi na organizaciju i planiranje menadžment informacionog sistema. Treba imati u vidu da je informacija, kao skup podataka, vezana uvek za neki sistem i procese što podrazumeva da može biti u pitanju bilo kakav sistem, od tehničkog uređaja, preko organizacionog sistema, pa do biološkog sistema. Prema tome, automatizacija obrade informacija, kao predmet informatike, jeste opšti pojam i važi za sve oblasti ljudske delatnosti. U poslednjem delu govorimo o određivanju cena menadžment informacionog sistema kao proizvoda i predviđanju budžeta za ovu funkciju.
Reference
Andelić, S., Rastić, A., Ilić, D. (2017) Analysis of trade condition in Ras region. International Review, br. 1-2, str. 143-148
Baračkai, Z. (1987) Odlučivanje o poslovnim strategijama. Sarajevo: Svjetlost
Berisha-Shaqiri, A. (2014) Management Information System and Decision-Making. Academic Journal of Interdisciplinary Studies, 19-23
Čeganjac, Z., Kostadinović, J., Đuričić, M. (2012) Značaj menadžera u oblasti informacionih sistema. u: M. Bogavac [ur.] Medunarodna naučna konferencija Menadžment, Mladenovac: Faculty of Business and Industrial Management ICIM plus, 96-99
Kroenke, D., Hatch, R. (1994) Management Information Systems. Mitchell McGraw-Hill
Lashkova, Y., Berdibayeva, S., Beissenova, Z., Mun, M., Faizullina, A., Serimbetov, B., Gizatullina, A. (2018) The phenomenon of 'disappearances' in the process of supervision in a permanent professional multimodal supervision group. Psychiatria i Psychologia Kliniczna, 18(1): 35-40
Lunenburg, F. (2012) Organizational Structure: Mintzberg's Framework. Intentational Journal of scholarly, academics, intellectual diversity, 14(1), 1-9
Nikolić, M., Vesić, T., Stošić-Mihajlović, L. (2017) Upravljanje znanjem, informacijama i organizacionim promenama. Trendovi u poslovanju, vol. 5, br. 2, str. 19-27
Papić, M., Stanojević, Lj., Mandić, B. (2017) Primer razvoja informacionog podsistema za naplatu porudžbina u restoranu. u: A. Veljović [ur.] Međunarodna naučna konferencija - Informacione tenologije, obrazovanje i preduzetništvo - ITOP17, Kragujevac: Faculty of Techinical Science University of Kragujevac, 193-200
Poliščuk, J. (2007) Projektovanje informacionih sistema. Podgorica
Shannon, C., Weaver, W. (2016) A Dictionary of Media and Communication. Oxford University Press
Stankić, R., Stojković, D., Soldić-Aleksić, J. (2018) The analysis of the needs for business informatics specialists at the labor market of Serbia. Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici, br. 39, str. 235-247
Turban, E. (1993) Decision support and expert system: Management support system. Macmillan Publishing Company, Third Edition
Živadinović, J., Medić, Z., Skorup, A. (2016) Poslovna informartika. Beograd: Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, pp. 159
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/trendpos1901031N
objavljen u SCIndeksu: 29.07.2019.
Creative Commons License 4.0