Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:13
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:13

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2019, vol. 7, br. 2, str. 36-44
Upravljanje karijerom putem karijernog savetovanja
aUniverzitet odbrane, Vojna akademija, Beograd
bUniverzitet u Nišu
cEkonomsko-trgovinska škola, Kruševac

e-adresailicdjina@yahoo.com, ivana91.ekfak@gmail.com, ilisladjana66@gmail.com
Ključne reči: judski resursi; upravljanje karijerom; karijerno savetovanje
Sažetak
Snažan podsticaj i motiv za pojedince u organizaciji je mogućnost za napredovanje. Ova mogućnost pokazuje svoj značaj već u fazi regrutovanja ili privlačenja ljudi za organizaciju. "Politika unapređivanja zaposlenih i razvoja karijere treba da bude trajna aktivnost sektora za ljudske resurse, od kojeg se očekuje da kreira objektivne kriterijume za napredovanje i pomeranje zaposlenih sa nisko rangiranih na više i visoko rangirana radna mesta, kako ovo pomeranje ne bi bilo stvar dobre volje pojedinca i ličnih simpatija, već standard koji se, kada se steknu uslovi, automatski primenjuje."[1] Kako bi se na pravi način razumeo značaj karijere za svakog pojedinca, ali i za organizaciju neophodno sagledati značaj procesa upravljanja karijerom, naročito putem karijernog savetovanja jer, "upravljanje karijerom podrazumeva podržavanje i ohrabrivanje ljudi da uče i usavršavaju svoje sposobnosti, putem organizovanja različitih vidova edukacije i izbor odgovarajućih pojedinaca u grupe polaznika sa čijom se karijerom ozbiljno računa". [1].
Reference
Amundson, N.E., Harris-Bowlsbey, J.G., Niles, S.G. (2009) Essential Elements of Career Counseling: Processes and Techniques. New Jersey: Pearson Education Inc, 2 nd edition, str. 13
Carson, A.D., Dawis, R.V. (2000) Determining the appropriateness of career choice assessment. u: Luzzo D. [ur.] Career counseling of college students: An empirical guide to strategies that work, Washington, DC: American Psychologists Associatio, str. 112
Fouad, N.A., Guillen, A., Harris-Hodge, E., Henry, C., Novakovic, A., Terry, S., Kantamneni, N. (2006) Need, Awareness, and Use of Career Services for College Students. Journal of Career Assessment, 14(4): 407-420
Gottfredson, L.S. (1996/2002) Gottfredson's theory of circumscription and compromise. u: Brown D., Brooks L. [ur.] Career choice and development: Applying contemporary theories to practice, San Francisco: Jossey-Bass, 3 rd edition, str. 185
National Career Development Association https://www.ncda.org/aws/NCDA/pt/sp/cpinstitute (pristupljeno marta 2019. godine)
Niles, S.G., College, L., Maryland, J., Harris-Bowlsbey, J. (2017) Career development interventions in the 21 st Century. Upper Saddle River, New Jersey: Merrill/Prentice Hall, 5th Edition, str. 26-30
Petković, M. (2011) Organizaciono ponašanje - sa menadžmentom ljudskih resursa. Beograd: Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta, str. 232
Petković, M., Janićijević, N., Bogićević-Milikić, B. (2006) Organizacija - dizajn, ponašanje, ljudski resursi, promene. Beograd: Ekonomski fakultet-Centar za izdavačku delatnost, str. 467
Walton, J. (1999) Strategic human resource development. Harlow: Financial Times Prentice Hall, str. 119
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/trendpos1902036I
objavljen u SCIndeksu: 29.01.2020.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci